InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Huis en tuin > Roundup – onkruidverdelger met glyfosaat

Roundup – onkruidverdelger met glyfosaat

Roundup – onkruidverdelger met glyfosaat Overal hoor je het spul roemen: Roundup, dat moet je gebruiken als je groen tussen de tegels hebt dat je kwijt wilt. Stoepen en schoolpleinen worden ermee schoongemaakt. Tuincentra prijzen het aan, maar er zijn ook tegengeluiden. De Tweede Kamer heeft een verbod uitgevaardigd. Particulieren mogen het na 1 november 2015 niet meer kopen. Het hormoonverstorende gif is daarmee nog niet uitgebannen. Duurzaam gifspuiten is een sprookje en Roundup is voor luie tuinders. Omwille van een schoon tegelpaadje zetten we onze gezondheid op het spel. En dat is niet een klein beetje dom.

Roundup

Veel Nederlandse gemeenten gebruiken nog steeds het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Er worden plantsoenen, stoepen en zelfs schoolpleinen onkruidvrij mee gehouden. Particulieren kopen het om hun terrasje te bewerken en verpleegtehuizen en sportclubs sproeien het op hun tegelpad. Het zijn maar een paar voorbeelden. Binnen een paar dagen zie je het onkruid bruin worden. Het gaat er subiet van dood. Dat gemeente, particulieren en instanties daarmee hun eigen leefomgeving vergiftigen is een element waar velen niet bij stilstaan. Roundup wordt als wondermiddel aangeprezen. Het zou niet gevaarlijk zijn, maar elk denkend wezen kan begrijpen dat wat dodelijk is voor onkruid ook dodelijk of minstens schadelijk is voor wat er omheen leeft, wat op de pleinen speelt en wat in de grond leeft. Schadelijk ook voor het water in de grond. Roundup vervuilt het water. Het is alles behalve het onschuldige middel dat de producent ons wil doen geloven. Ook onze bijen gaan er aan onderdoor.

Ziek

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van Roundup. Er worden verbanden gelegd met allerlei ziekten en gebreken die optreden na contact met Roundup. Schade aan dierlijke cellen, hormoonverstorende werking, onvruchtbaarheid en links met de ziekte van Parkinson. Verder wordt glyfosaat, het werkzame gif in Roundup, in verband gebracht met geboorteafwijkingen, aantastingen van het zenuwstelsel en verschillende vormen van kanker. Naast de gezondheidsrisico's voor de mens leidt het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen bovendien tot verlies van biodiversiteit en tot steeds moeilijker te zuiveren drinkwater. Het duurt heel lang eer overheden, branches en particulieren zijn doordrongen van de schadelijke bijwerkingen van het onkruidverdelgingsmiddel.

Niet meer gebruiken, dat spul

Sinds 2011 zit een verbod van Roundupgebruik op stoepen, schoolpleinen in de pen. Per november 2015 mag het spul inderdaad niet meer aan particulieren verkocht worden. Er is geen algeheel verbod op het middel en in die zin wordt er half werk geleverd. Als een middel schadelijk is dan is het niet alleen schadelijk wanneer particulieren het gebruiken maar ook of juist bij grootverbruik. De landbouw maakt op grote schaal gebruik van het middel. Er zou een internationaal verbod moeten komen op het middel en andere middelen waar het schuldige middel glyfosaat in zit.

Om Nederland Roundupvrij te maken zijn er meer maatregelen nodig dan een koopverbod voor particulieren. Allereerst moeten Nederlanders die zo gek zijn op een onkruidvrij tegelpad zich realiseren wat ze zichzelf, hun kinderen en hun omgeving aandoen.
Om Nederland Roundupvrij te krijgen zijn er alvast een paar dingen te doen:
 • Gebruik het zelf niet en vertel je naasten over het gevaar en overtuig ze om het ook niet meer te gebruiken;
 • vraag of je gemeente het gebruikt en als dat zo is vraag dan om dat niet meer te doen, klamp raadsleden aan en begin een actie om je eigen gemeente Roudupvrij te krijgen;
 • overtuig centra – zoals het zorgcentrum uit het voorbeeld hierboven - in je buurt om het spul niet meer te gebruiken;
 • Zoek medestanders om samen sterk te staan.

Organische fosforverbinding

In Roundup zit de werkzame stof glyfosaat. Dat is een organische fosforverbinding die niet-selectief onkruid aanpakt. Onkruid kan daar groeien waar je het niet wilt hebben en het is hardnekkig. Het heet niet voor niets on-kruid. Roundup werkt prima als het gaat om onkruidverdelging, maar het middel is niet kieskeurig. Het doodt ook andere planten, komt in het oppervlaktewater terecht en is slecht voor de gezondheid van mens en dier. Het is heel onverstandig om het toch te gebruiken.

Het zit in Roundup, Roundup Ready, -Evolution, -Ultra, -Ultra herbicide, -Gel, AAWiedex, Touchdown, HG Onkruidweg, Bayer Clean-up, Bayer Brush Killer, Brush Advanced. Glyfosaat is wereldwijd de meest gebruikte plantenverdelger. Fabrikant Monsanto spint er garen bij: het is hun meest winstgevende product. Eerder bracht de fabrikant DDT, PCB’s en Agent Orange op de markt.

Monsanto

Monsanto is marktleider op het gebied van genetisch gemanipuleerde zaden waaronder pinda, soja, maïs en suikerbiet. Deze zaden zijn resistent gemaakt tegen de giftige werking van glyfosaat. Over de velden waar de pinda’s en soja groeien vliegen sproeivliegtuigjes die onkruidverdelger sproeien. De soja en pindaplant blijft staan en al het andere op de akkers sterft door de glyfosaat.

Monsanto is een duurzame bedrijf, zegt ze zelf, in dienst van de landbouw. De firma levert agrarische producten ter ondersteuning van boeren over de hele wereld. Het hoofdkwartier zit in St. Louis, in de Verenigde Staten, maar er staan in diverse landen op de wereld kantoren.

Etiketreclame

Het etiket belooft mooie resultaten. Op de fles Roundup staat dat het geweldig werkt. Je kunt er de graskanten van greppels onkruidvrij mee maken en het doodt onkruid in je moestuintje. Onkruid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar er verdwijnt meer. Wie een moestuintje heeft om zijn eigen groente te verbouwen gaat toch niet de sla verknoeien door het tuintje te besproeien met gif? Het is onlogisch en heel onverstandig.

De fabrikant verkoopt flessen die in uiterlijk erg lijken op de ECOSTYLE flessen. De term biologisch afbreekbaar staat al niet meer op het etiket, omdat het misleidende informatie is. Fabrikan Monsanto is al tot vijf maal toe op de vingers getikt vanwege misleidende reclame. Na elk verbod komt er een nieuwe creatieve kreet op de verpakking, die mooie dingen belooft en zand in de ogen strooit. 'Turbo’, ‘gel’, ‘advanced’ moeten de aandacht van het gif afleiding en de consumenten doen geloven dat het om een verbeterd product gaat. Er is maar een manier om de giftige verkoop te stoppen en dat is het spul niet meer te kopen.

De Expert In Onkruidbestrijding

Roundup noemt zichzelf De Expert In Onkruidbestrijding. Het middel is ontstaan in de professionele sector en wordt veel gebruikt in de landbouw. Roundup ziet dat als een aanbeveling voor de particulier. Roundup maakt van dezelfde beproefde technologie gebruik als professionals over de hele wereld. Het is een effectief en veilig middel, daar kun je van op aan. Dat zegt Roundup. Het gebruiksklare middel bestrijdt alle onkruiden tot en met de wortel, en heeft geen nawerking in de bodem, belooft Roundup. Zaaien en planten kun je al een week na de spuitbehandeling. Roundup zegt er voor de zekerheid nog even bij: “Niet toepassen over oppervlaktewater of afvoerkolken.” En, het moet niet gaan regenen na de behandeling. Regen binnen 6 uur na bespuiting beïnvloedt de werking.

Fles Roundup

 • Inhoud: 3 liter
 • Werkzamestof: glysofaat
 • Toelatingsnr: 10867N
 • Milieugevaarlijk
 • Niet gebruiken zonder veiligheidsbril

Verboden

Voor particulieren is Roundup vanaf eind 2015 verboden. Halsstarrige gebruikers hebben nog tijd om hun voorraad aan te vullen, zolang het nog in de handel is. Grootverbruikers kunnen ook na 2015 voorlopig hun gang gaan, omdat er, volgens staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu, nog geen afdoende oplossing is voor de onkruidverdelging bij grote bedrijven. In maart 2014 stemde de Tweede Kamer in met een motie van Esther Ouwehand. De motie verbiedt de verkoop van glyfosaat aan particulieren.

In Duitsland kunnen particulieren producten met glyfosaat al niet meer kopen en in Denemarken is men sinds 2003 al overtuigd van de schadelijkheid. Boeren stelden vast dat hun koeien die blootgesteld waren geweest aan glyfosaat moeilijk of niet meer drachtig werden. Het middel kan ook abortus opwekken.

Tommy Wieringa
Fragment uit de column van Tommy Wieringa
"Ik wacht met smart op de dag waarop de onkruidverdelger Roundup niet meer te koop zal zijn bij de Winkel van Sinkel in het dorp waar ik mijn boodschappen doe. Roundup is een herbicide van de firma Monsanto die zowel door boeren als luie tuinders in enorme hoeveelheden wordt gebruikt. … Goed spul, alles gaat er dood aan. Niet alleen onkruid. Uit groot onderzoek is gebleken dat 44 procent van alle Europeanen glyfosaat in het lichaam heeft, het gif uit Roundup. … Zie de mens: om zijn tegelpaadje schoon te houden zet hij zelfs zijn gezondheid op het spel."


22 maart 2015
Glyfosaat is mogelijk kankerverwekkend. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie houdt er ernstig rekening mee dat het spul, bekend onder de naam Rondup, gevaarlijk is bij grootschalig gebruik in de landbouw. Voor huis, tuin en keuken tuinierders valt het wel mee, zegt IARC.
Ratten en muizen ontwikkelen kanker na blootstelling aan glyfosaat en er is 'beperkt bewijs' dat het spul bij mensen non-Hodgkin-lymfklierkanker kan veroorzaken. Het wordt aangetroffen in bloed van landarbeiders, waarmee er bewijs is dat het door het lichaam wordt opgenomen. Dat is vooral zorgelijk voor mensen die dagelijks met de onkruidverdelger werken.
De fabrikant van Roundup is het oneens met de conclusies die IARC aan het onderzoek heeft verbonden. Monsanto noemt Roundup en glyfosaat onschadelijk voor de gezondheid.

Geen Roundup, wat dan wel?

Wie Roundup al nooit gebruikte of wie het uit wil bannen en zich blijft ergeren aan het groen tussen de tegels, zoekt naar een alternatief. Dat alternatief wordt niet gevonden in chloor, zout of fabrieksazijn, omdat deze middelen een groot deel van het bodemleven verwoest. De beste methode is goed wieden zodat er zo weinig mogelijk onkruidzaadjes tussen de tegels belanden. Met een stevige borstel kun je vervolgens het groen tussen de tegels de baas. Met stoom kan het ook. Er zijn speciale stoomapparaten voor in de handel, voor de grootgebruiker, zoals de gemeente, en voor de particulieren.

29 mei 2015

Er komt geen algeheel verbod op Roundup in Nederland. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw aan de Tweede Kamer weten. De bewijslast dat het spul mogelijk kankerverwekkend is vindt de staatssecretaris te mager.

17 mei 2016

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat weten dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat voor mensen kankerverwekkend is.
De Tweede Kamer krijgt vandaag een petitie aangeboden met 161.000 handtekeningen uit Nederland en andere Europese landen om onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat te verbieden.

2 juni 2016

De Europese Unie is er nog steeds niet uit. De Unie vertrouwt glyfosaat niet maar wil eerst een wetenschappelijk oordeel of het al dan niet kankerverwekkend is. Het Europees Agentschap voor Chemische Producten (ECHA) gaat daarmee aan de slag. De EU-commissie moet zich uitspreken, want als er 1 juli 2016 geen besluit ligt, verloopt de vergunning en is de verkoop vanaf dan verboden. Het ECHA-rapport kan nog wel een jaar tot anderhalf jaar op zich laten wachten.

12 juli 2016

Roundup en andere onkruidverdelgers op basis van glyfosaat, moet zo weing mogelijk gebruikt worden in parken en speeltuinen, vinden de experts uit de EU-landen. Het ECHA moet nog advies over het gebruik in de EU geven en tot zo lang zijn de EU-experts overeengekomen dat Rondup en glyfosaat producten zo weinig mogelijk moeten worden gebruikt. Ook de boeren moeten er terughoudend mee omspringen.

Lees verder

© 2014 - 2017 Sjaanfanameland, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Monsanto (bedrijf)Monsanto (bedrijf)Monsanto is een Amerikaans chemiebedrijf uit Creve Coeur (Missouri) dat op internationale schaal landbouwproducten produ…
Onkruid in de tuin en onkruidverdelgersOnkruid in de tuin en onkruidverdelgersOnkruid in de tuin of op terras is heel vervelend. Er bestaan verschillende manieren om onkruid te bestrijden. Zo bestaa…
Factoren die acne kunnen inducerenIn een ander artikel werd reeds besproken welke medicatie acne kan induceren. In dit artikel bespreken we welke andere f…
Parkinson: de geschiedenisDe ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende ziekten van het zenuwstelsel, het is daarom ook geen zeldzame zi…
De Ziekte van ParkinsonDe Ziekte van ParkinsonBij de ziekte van Parkinson sterven er bepaalde cellen af in de hersenen. Bij ieder mens maken de hersenen de stof 'dopa…
Bronnen en referenties
 • http://onkruid.com/roundup-kant-klaar-spray-3l.html?gclid=CNL29rS_7L4CFWj3wgod3T0AHA geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://consument.roundup.nl geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Glyfosaat geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/terras-onkruidvrij-maken-met-roundup-2015-mag-dat-niet-meer geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.greenpeace.nl/campaigns/landbouw/Roundup/ geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.wanttoknow.nl/overige/deze-zomer-weer-lekker-roundup-gebruiken/ geraadpleegd op 9 juni 2014
 • Leeuwarder Courant/ column van Tommy Wieringa 7 juni 2014
 • http://www.bionext.nl/consument-zakelijk/verkoop-roundup-aan-particulieren-wordt-verboden geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/wilma-mansveld geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.biojournaal.nl/artikel/15237/Verkoop-RoundUp-aan-particulieren-wordt-verboden geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.monsanto.com/whoweare/pages/our-locations.aspx geraadpleegd op 9 juni 2014
 • http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3918828/2015/03/21/Onkruidverdelger-Roundup-mogelijk-kankerverwekkend.dhtml geraadpleegd op 22 maart 2015
 • Frtiesch Dagblad 8 april 2015/ 29 mei 2015
 • Leeuarder Courant - WHO: Rondup is niet kankerverwekkend - 17 mei 2016
 • Leeuwarder Courant - Brussel: glyfosaat tijdelijk toestaan - 2 juni 2016
 • Friesch Dagblad - Brussel" onkruidverdelger tijdelijk toestaan
 • Friesch Dagblad - EU raadt beperkt gebruik glysofaat aan - 12 juli 2016

Reageer op het artikel "Roundup – onkruidverdelger met glyfosaat"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Hans V. Z., 08-10-2016 20:47 #2
Hallo allemaal…
Wat betreft de braamstruiken is het hier een plaag bij mij. Ik vond nog zojuist een middel om de braamstruiken met wortel en tak te verwijderen. En ik zocht op: 'Hoe lang zijn de wortels van een braamstruik'' en ik vond dit voor u. (zie link) Bij mij is de situatie zo dat ik nou niet bepaald een gebundelde struik zie maar veel losse stengels die nogal vrij aardig uit elkaar staan. Ik zelf ben niet zo'n gif enthousiasteling maar voordat ik ga beginnen wilde ik eerst weten of er een andere mogelijkheid is en vond deze link. In de tekst (die door een vertaalmachine is gehaald) vond ik onder andere dat je het met de hand ook af kan, maar er stond niet bij hoe vast de wortels zitten in de grond en dat ga ik echt morgen zeer echt ondernemen, en wat is vast in de grond en wat is niet vast in de grond. Het mooie ervan is dat je dan echt kan zeggen: Ik heb de braamstruiken met wortel en tak verwijderd. Als je troep gebruikt waar veel op gemopperd wordt dan moet je wel weten dat de uitschakeling maar tijdelijk is van de braamstruiken en ze toch weer terug komen. Als de wortels ook weg zijn is het een fluitje van een cent om het bij te houden en wel voor vele jaren. Ik ben benieuwd hoe vast de wortels nou echt zitten.

http://www.makasb.com/x13edvO6/ Reactie infoteur, 10-10-2016
Dag Hans V.Z.,
Het is een kwestie van volhouden.
veel succes.

Sjaan

Alice, 18-06-2015 11:43 #1
29 mei 2015
Er komt geen algeheel verbod op Roundup in Nederland. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw aan de Tweede Kamer weten. De bewijslast dat het spul mogelijk kankerverwekkend is vindt de staatssecretaris te mager.

Tuurlijk, typisch Nederland weer, met dit soort dingen lopen ze altijd VER achterop… Verbieden die rommel. Als de buurman heeft gespoten met Roundup vind ik allemaal verdwaasde en versufte bijen in huis en tuin, afschuwelijk gewoon. Beseft men niet dat we niet zonder bijen kunnen voor bestuiving? Nederland is te soft en te tolerant en vooral véél te laks!

Infoteur: Sjaanfanameland
Laatste update: 30-09-2016
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Huis en tuin
Special: Duurzaam
Bronnen en referenties: 17
Reacties: 2
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!