InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving > Anti-Israël website van Dries van Agt: Driesvanagt.nl

Anti-Israël website van Dries van Agt: Driesvanagt.nl

Anti-Israël website van Dries van Agt: Driesvanagt.nl Op 10 december 2007, de Dag van de Rechten van de Mens, lanceerde Dries van Agt een website over het Israëlisch-Palestijns conflict. Oud-premier van Agt, een vurig pleitbezorger voor de Palestijnse zaak, keert zich duidelijk tegen Israël. Met leugenachtige artikelen, columns, achtergrondinformatie en foto's wil hij de publieke opinie bespelen. Duidelijk is dat Van Agt geen boodschap heeft aan de terreur van de Palestijnen. Zijn obsessieve doel is om Israël te bestrijden.

Driesvanagt.nl

Op de nieuwe website Dries van Agt geeft deze informatie over het Israëlisch-Palestijns conflict. Niet zomaar gegevens, maar informatie over de rechteloosheid van het conflict zoals Van Agt meldt. Aan de orde komen opinie-artikelen, maandelijks columns, kaarten, foto's en leestips.

Doel van de website is om verontwaardiging te uiten over de gebrekkige politieke wil van de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, om iets te doen aan het internationaal recht en de schending van mensenrechten door Israël.
Daarnaast is het doel van de website om duidelijk weer te geven wat Van Agt werkelijk gezegd heeft in de media. Hij vindt dat zijn woorden (en die van andere critici) vaak verdraaid worden.

Maar wat wil Van Agt nu werkelijk met zijn website? In feite niets anders dan het kweken van haat tegen Israël. Het enige wat Van Agt doet is Israël aan de schandpaal nagelen. Dat de Palestijnse leiders een vijandige dictatuur willen oprichten naast Israël (Arabische landen kennen geen democratie en zullen niet toestaan dat er een democratisch Palestina komt) deert de 'democraat' Van Agt niet. Sterker, hij blijkt er een vurig pleitbezorger van te zijn. Hamas is in zijn ogen een vredelievende organisatie waarmee gewoon onderhandeld moet worden. Want Hamas kan ook uitermate goed praten. Kijk maar eens hoe goed ze haar meningsverschil met Fatach heeft opgelost. Keurig met de loop van het geweer. Zo praat Hamas het liefst. Wie niet horen wil moet maar voelen.

Driesjesponem

Driesjesponem is een samenvoegsel van Dries en Risjesponem. Risjesponem is een Nederlands-Jiddisj woord voor iemand met haatgevoelens. Van Agt is duidelijk iemand die haatgevoelens koestert tegen Israël. Aanvankelijk was Dries van Agt 'pro'-Israël maar zijn moment van ommekeer was de Israëlische invasie in Libanon. Vooral de slachting van Palestijnen in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila door christelijke milities in Libanon onder toeziend oog van het Israëlisch leger deden hem anders doen denken. Sindsdien zet hij zich in voor de Palestijnen en moet Israël het ontgelden.

Om aan te geven hoe Van Agt Israël aan de schandpaal wil nagelen zal ik hieronder één van zijn artikelen bespreken. Het artikel is een column dat te lezen was in de Volkskrant van 10 december 2007 en is terug te vinden op de website van Van Agt. Zie website Dries van Agt.

Benoem Israëls wandaden

Van Agt gaat in op een toespraak die Maxime Verhagen, minister van buitenlandse zaken, op 29 november in Enschede heeft gehouden. Verhagen noemde tijdens deze toespraak niet één keer het woord 'bezetting', terwijl Israël toch al meer dan 40 jaar de Palestijnen als bezetter in een ijzeren greep houdt, in strijd met talloze VN-resoluties.
Reactie Etsel:
Als we Van Agt goed mogen begrijpen dan leven de Palestijnen meer dan veertig jaar onder een bezetting. Veertig jaar? Hoe was de situatie dan vóór de Israëlische 'bezetting'? Was er toen geen sprake van Jordaans (op de Westoever) en Egyptisch (in Gaza) bestuur? En daarvoor? Waren toen niet de Britten die het Mandaat over Palestina hadden? En voor de komst van de Britten? Was er toen niet het Ottomaanse Rijk? En zo kunnen we verder teruggaan in de tijd waarin Palestina constant door vreemde overheersers werd bestuurd. We komen pas weer een zelfstandig 'Palestina' ten tijde van het Joodse bestuur onder o.a. koning David en koning Salomo. Nergens blijkt dat wat we nu de 'Palestijnen' noemen, deze ooit een zelfstandige staat hebben gehad. Het woord 'bezetting' is juridisch genomen niet van toepassing op de Palestijnen, nog los van het feit dat veel 'Palestijnen' in de loop der eeuwen uit andere gebieden naar Palestina zijn geëmigreerd. De term 'bezetting' zou pas gelden als ze ooit een eigen onafhankelijke staat zouden hebben gehad. Zo hebben de Joden wél een eigen staat gehad in o.a. Judea en Samaria (Westoever). Het is dus vreemd om Joodse inwoners in deze gebieden nu 'bezetters c.q. kolonisten' te noemen. Minister Verhagen heeft daarom mijns inziens terecht het woord 'bezetting' niet in de mond genomen.

Maxime Verhagen repte in zijn toespraak niet over schendingen van mensenrechten door Israël, terwijl Darfur, Iran, Zimbabwe en Hamas wel worden genoemd. Ten onrechte meent Van Agt. Er zijn voldoende rapporten die spreken over schendingen van mensenrechten door Israël.
Reactie Etsel:
Het klopt dat er veel rapporten zijn over schendingen van mensenrechten door Israël. Maar geven die rapporten wel een goed beeld van de situatie? Israël wordt constant bedreigd door aanslagen en moet daar wel maatregelen tegen nemen. Ja, zeggen de tegenstanders van Israël, dat komt omdat Israël Palestijns grondgebied in handen houdt. Als Israël zich nou maar terugtrekt dan zullen die aanslagen wel afnemen c.q. ophouden. Nou, dat hebben we gezien bij de terugtrekking uit de Gaza-strook. Als dank wordt Israël dagelijks getrakteerd op raketaanvallen door de Hamas en andere groeperingen. Moet Israël dan maar met de handen over elkaar gaan zitten en niets doen? De 'schendingen' waar rapporten over spreken zijn veiligheidsmaatregelen die helaas nodig zijn om de situatie nog een beetje onder controle te houden. Elk democratisch land zou zich op die manier beschermen tegen gewelddadigheden. En feitelijk hanteert Israël nog de fluwelen handschoen. Andere landen treden vele malen harder op.

Van Agt beweert dat de verdeling van Palestina in 1947 in een joods en Palestijns gedeelte onrechtmatig was. De joden kregen veel meer dan de Palestijnen.
Reactie Etsel:
Laten we niet vergeten dat Palestina in drie stukken is verdeeld. Het kleinste deel kwam de joden toe. Het grootste gedeelte de Arabieren. De grote fout die gemaakt is, is dat een deel van Palestina in 1921 aan het Hashemietisch vorstenhuis werd geschonken (Trans-Jordanië). Dit vorstenhuis heeft het grootste stuk land gekregen. Volgens de oorspronkelijke plannen zou het bij Palestina worden gevoegd. Heeft Van Agt ooit iets over dit groot onrecht geschreven? Waarom is Jordanië nooit bij Palestina gevoegd maar werd het een cadeautje van Groot Brittannië aan het dynastie der Hashemieten dat oorspronkelijk uit Saoedi Arabië komt? Als Van Agt de geschiedenis recht wil aandoen dan moet hij bij Jordanië aankloppen. Jordanië behoort aan de Palestijnen. Er is dus in feite al een Palestijnse staat. Maar hierover blijft Van Agt muisstil. Ssstt. Geen slapende honden wakker maken.

Van Agt spreekt over etnische zuivering in de oorlog van 1948 door zionistische milities.
Reactie Etsel:
Veel Arabieren zijn gevlucht met de belofte van de Arabische landen dat ze de Joden zouden verslaan. Dat is niet gebeurd. Veel Arabieren zijn overigens gebleven en wonen nu nog steeds in Israël. Bovendien werden Joden weggejaagd tijdens de oorlog van 1948. Als voorbeeld noem ik de Joodse enclave in Jeruzalem. Maar ook de vele honderdduizenden joden die uit de Arabische landen moesten vluchten. Israël heeft ten minste de joodse vluchtelingen goed opgevangen. Dat kunnen de Arabische landen niet zeggen inzake hun Arabische broeders, de Palestijnen. Nog steeds zitten de Palestijnen opgesloten in vluchtelingenkampen. Als men dan zoveel medelijden heeft met deze mensen waarom zorgt men dan niet op zijn minst voor goede opvang? Laat Van Agt dat eens aankaarten!

Van Agt heeft het over de onrechtmatigheid van de Muur die grotendeels over Palestijns gebied loopt.
Reactie Etsel:
Allereerst gaat het grotendeels om een hek en geen muur. Slechts op sommige stukken loopt het over 'Palestijns gebied'. Daarnaast heeft het hek inmiddels heel wat levens gered omdat er nu bijna geen zelfmoordaanslagen meer zijn. Waarom bekijkt Van Agt het niet vanuit dat perspectief? Of zijn de levens van Joden hem soms minder waard?

Israël gaat volgens Van Agt door met de bouw van 'nederzettingen' dat een schending is met het internationaal recht en ingaat tegen de Oslo-akkoorden en de Routekaart voor Vrede.
Reactie Etsel:
Zou het ontruimen van Joodse dorpen en steden echt iets helpen in het kader van vrede? Kijk eens wat er is gebeurd in de Gaza-strook? Na de ontruiming heeft zich een terroristische staat gevormd, die op geen enkele kritiek van Van Agt kan rekenen. Dat er dagelijks raketten op Israël worden geschoten deert de oud-premier kennelijk niet. Vrede hangt echt niet af van het feit of er wel of geen nederzettingen zijn. De kern van het probleem is dat de Palestijnen niks van Israël c.q. Joden moet hebben. Zelfs de 'gematigde' Fatach-partij hanteert nog steeds een kaart van Palestina dat tevens Israël omvat. Het enige verschil tussen Hamas en Fatach is dat de laatste haar plan in fasen wil uitvoeren. Van Agt is gewoonweg blind.

Israël is bezig Oost-Jeruzalem te Judaïseren volgens Van Agt en dat staat een tweedeling van de stad in de weg.
Reactie Etsel:
Het is 'grappig' om te lezen dat mensen als Van Agt tegen een veiligheidsmaatregel als een hek zijn. Meestal wordt het zelfs een Apartheidsmuur genoemd. Tegelijkertijd pleiten ze voor een deling van Jeruzalem, wat juist neerkomt op Apartheid. Tegenstrijdiger kan haast niet. Van Agt wil een nazi-oplossing, namelijk Oost-Jeruzalem Judenrein maken.

Tot slot gaat Van Agt in op het feit dat Palestijnse vluchtelingen niet mogen terugkeren omdat Israël Joods moet blijven.
reactie Etsel:
Natuurlijk moet Israël Joods blijven. Het is het enige kleine stukje land waar Joden zichzelf kunnen verdedigen. Maar zelfs dat misgunt Dries van Agt de Joden. Laat Van Agt maar over de islamitische staten zijn mond open doen. Maar dat durft hij niet. Liever één Joods democratisch land aanvallen, dan vele islamitische dictatoriale landen.

Conclusie

Meestal gaat de stelling op: hoe ouder, hoe wijzer. Maar voor Van Agt geldt het omgekeerde: hoe ouder, hoe dommer. Deze man kletst maar een eind uit zijn nek. Het kan hem absoluut niet schelen wat voor Palestijnse staat er komt, als die er maar komt. Desnoods ten koste van Israël. Dat een nieuwe Palestijnse staat een vijandige dictatuur wordt, hetzij onder Fatach hetzij onder Hamas, kan de 'democraat' Van Agt niets schelen, uiteindelijk is dat niet zijn probleem maar een probleem voor de buren, namelijk Israël.

Als Van Agt een oplossing wil dan zal hij met de Palestijnen over democratie moeten gaan praten. Alleen een democratie maakt een staat levensvatbaar. Niet de hoeveelheid grond! Kijk maar naar al die grote Arabische dictaturen. Ze hebben grond zat maar ze zijn nauwelijks levensvatbaar. Slechts door onderdrukking van hun eigen bevolking weten de machthebbers zich staande te houden. Maar voor die ellende is domme Dries helaas stekeblind.

Lees verder

© 2007 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Opinie Israël 24: Van Agt zwijgt over Arabische WinterOpinie Israël 24: Van Agt zwijgt over Arabische WinterAls een paard met oogkleppen op blijft oud premier Dries van Agt zich druk maken over het in zijn ogen grootste probleem…
Opinie Israël 26: Joodse vluchtelingen uit Arabische landenOpinie Israël 26: Joodse vluchtelingen uit Arabische landenDe wereld heeft altijd veel aandacht besteed aan de 600.000 Palestijnse vluchtelingen die zouden moeten terugkeren naar…
De motivatie van Dries van Agt is vooral anti-IsraëlDe motivatie van Dries van Agt is vooral anti-IsraëlOp de website Dries Van Agt.nl geeft de oud-premier zijn motivatie voor de website weer. Hij schrijft aanvankelijk pro-I…
Hoe Dries van Agt de geschiedenis van Israël vervalstOp de website van Dries van Agt staat een artikel dat gaat over het Israëlisch-Palestijnse conflict in vogelvlucht. Een…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Anti-Israël website van Dries van Agt: Driesvanagt.nl"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Piet, 13-07-2014 11:21 #33
Van Agt heeft groot gelijk. Jammer dat hij pas zijn ogen opende sinds een aantal jaren, maar goed. Israel is een wrede agressor die land bezet en mensenrechten vertrapt. De vele rapporten spreken voor zich. u probeert alles dat krom is weer recht te praten met uw stukjes. Reactie infoteur, 13-07-2014
U schrijft dat Israël land bezet. Van wie bezetten ze dan land? De Palestijnen hebben nooit een eigen land gehad.

Indien Joden niet in de "bezette" gebieden mogen wonen, waar mogen ze dan wel wonen? Mogen Joden dan ook niet in Europa of de VS wonen? Deze gebieden zijn immers niet van de Joden.

Etsel

M. van den Akker, 22-12-2012 14:32 #32
Verdraaien van feiten is altijd de kracht en onkunde van Dries van Agt verweest. Dank voor uw kritiek op zijn artikelen en ook de mogelijk om op uw kritiek te reageren. Dries van Agt gaat liever in discussie daar er geen mogelijkheid is tot reactie (of forum) op zijn site.

Sasha Lavell, 14-11-2012 10:09 #31
'risjesponem' is niet 'iemand met haatgevoelens' maar simpelweg een antisemiet.

zolang zionisten de dood van 6 miljoen europese joodse burgers misbruiken voor hun zaak en iedere kritiek bij of twijfel aan het handelen van de israelische overheid wegzetten als 'risjes', zal ik weigeren de discussie met deze lieden aan te gaan. sterker nog - ik weiger u en de uwen te erkennen als vertegenwoordigers van het joodse volk… iets waar u zichzelf telkens maar weer voor uitgeeft. de talloze joden in en buiten israel die niet gelukkig zijn met de israelische politiek, hun wordt getracht de mond te snoeren. men schaamt zich in dezen nergens voor… en zo zal het nog eens gebeuren dat joden het spreekrecht wordt ontnomen en ze uitgezet worden of opgesloten - door ándere joden.

het leek mij nuttig uw tendentieuze gebral even van deze kanttekening te voorzien.

shalom. Reactie infoteur, 14-11-2012
Shalom,

Voor een toelichting op 'risjesponem' ga naar: (http://www.nik.nl/2007/12/mono-geobsedeerd/)

U kunt beter andersom redeneren: de anti-Israël activisten halen de Holocaust c.q. het Europese antisemitisme erbij door Joden te verbieden in Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria te wonen. Opnieuw willen zij bepalen waar Joden wel of niet zouden mogen wonen.

Groet,

Etsel

Coby Versendaal, 19-10-2011 14:20 #30
Dhr van Acht, behoorde eens tot het CDA. De C staat volgens mij voor christelijk. Moeten wij als christenen niet eerst eens zeer goed nadenken wat in de naam van Jezus aan het Isreelitiche volk is gedaan, voor zich te begeven op zeer gevaarlijk terrijn en dat is de palastijnen niet als volk maar als godsdienst (islam). Zij zeggen allemaal Palastijnen ook Isreel moet de zee in. Vergeet Dhr. van Acht dat het niet een strijd is tussen joden en arabieren maar tussen DE SCHEPPER VAN HET HEELAL en Mohammed en zijn trawanten (de duivel) Ik heb medelijden met Dhr van Acht omdat hij zich voor een zeer gevaarlijk karretje laat zetten. Kijk naar de geschiedenis wat de VN aan de Joden is beloofd en waarvan steeds meer en meer werd afgepakt. Ik hoop dat Dhr. van Acht zijn bijbel noch eens zal lezen en het licht zal zien. Reactie infoteur, 16-10-2012
Geachte,

De heer Van Agt behoort nog steeds tot het CDA. Hij heeft wel in 2010 overwogen om geen lid meer te zijn van de partij, zie (http://nos.nl/artikel/180562-van-agt-overweegt-cda-te-verlaten.html)

Uw opmerking dat er sprake zou zijn van een strijd tussen de Schepper en Mohammed (die u Duivel noemt), klopt niet. Alleen God bestaat en deze voert geen strijd tegen de Duivel. De Satan (is het Hebreeuwse woord voor aanklager) is een creatie van God, Gods procureur. Hij heeft geen macht van zichzelf. Satan kan in alleen in opdracht van God handelen: zie Job 2:3-6. Let erop wie praat als De Satan toestemming vraagt aan God om Job te treffen:
"Toen zei God tot de Satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem, zonder oorzaak, in het verderf te storten. Maar de satan antwoordde de Eeuwige: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan -of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! En de Eeuwige zei tot de Satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven."

De strijd gaat dus gewoon tussen Israëliërs en Palestijnen/Arabieren.

Groet,

Etsel

K. van Ierlant, 31-08-2011 12:17 #29
Ik heb 2 belangrijke kritiekpunten op de stellingen van Dries van Agt.
1)Wat zijn nu de belangrijkste doelstellingen die Dries van Agt nastreeft. Ik heb sterk de indruk dat gezien de toon die van Agt aanslaat hij niet aanstuurt op een oplossing maar op polarisatie van het conflict. Van agt is jurist en met het internationaalrecht in de achterzak argumenteert hij Israel aan de schandpaal. Stoeit met cijfers en topografische argumenten dat de staat Israel niet legitiem tot stand is gekomen. Los van het feit of dat nu allemaal waar is of niet draagt het niet bepaald bij aan een klimaat waarbij partijen in dailoog met elkaar rond de tafel gaan om hun geschillen op te lossen. Van Agt daalt af in de discussie en wordt zelf partij in plaats van boven de partijen te acteren en naar een oplossing te streven. Hiermee heeft van Agt zijn eigen legitimiteit in de discussie ondermijnt. Hij gaat nog net niet zover als Gretta Duisenberg om antisemitische teksten en argumenten te hanteren maar het is wel op het randje.
2) Zijn gevoel voor timing is sleets aan het worden. Van agt treedt in toenemende mate op voor de kleine minderheid van het morele gelijk. Linkse partijen/groeperingen en joodse splintergroepjes met een stockholm syndroom die niet nalaten de staat israel op een lijn te stellen met criminele regimes. Israel is geen modelstaat. Israel is een land met een getraumatiseerde volk dat zijn weg aan het zoeken is in een vijandige omgeving. En dat naar democratische maatstaven het nog niet zo onaardig doet! Van Agt zijn eigen achterban het CDA generen en distantieren zich van hem omdat zij vanuit joods christelijke tradities bijna vanzelfsprekend pro israel zijn met mogelijk een constructief-kritische houding. Minister verhagen in zijn voormalige positie als minister van buitenlandse zaken kon niet nalaten te herhalen dat de visie van de heer van Agt wat hem betreft geen regeringsstandpuntt is! De VVD is altijd al pro Israel gebeleven op de zonderling Weisglas na dan maar dat wordt door van Baalen ruim gecompenseerd.
Wat opmerkelijk is dat de bijna grootste fractie in de peilingen de PVV de grootste Israel supporter is omdat Wilders ooit eens in een kiboets heeft rondgelopen en daarom de staat Israel een warm hart toedraagt. Henk en Ingrid de ruwe bouwstenen van deze partij die geen flauw idee hebben waar het nou eigelijk allemaal precies over gaat steunen hun leider al was het maar omdat palestijnen moslims zijn en de pro palestijnse groeperingen in nederland de gewraakte morele minderheid betreffen. Niet bepaald genuanceerd maar deze groep loopt niet echt warm voor de retoriek van Agt.
Dus Dries waar ben je in godesnaam mee bezig en wat wil je nu bereiken?
Mijn conclusie is dat of Dries van Agt met bezigheidstherapie bezig is en loopt als een Don Quichotte tegen Israel te hoop omdat thuis zitten bij moeder de vrouw in de helige landstichting ook niet alles is of van Agt is onderhuids een antisemiet en de waarheid komt nu naar boven of hij is malende aan het worden. De keuze is aan U?

Peter Kuyper, 29-07-2011 19:58 #28
Ik snap niet waarover dit allemaal gaat! De Hamas is een organisatie die zijn eigen bevolking van de daken afflikkerd wanneer zij het niet met hen eens zijn. Christen arabieren worden getreiterd, vernederd en regelmatig afgeschoten. Het is een organisatie die er ronduit voor uitkomt dat zij helemaal geen vrede met ISRAEL willen! Integendeel! Zij willen niet alleen de staat Israel vernietigen maar ook alle joden in de rest van de Wereld. Vijfenzeventig procent van de bevolking steunt dit streven. Kinderen worden 25 uur per dag volgepropt met progaganda en joden haat. Het idee dat dit onstaan is omdat de joden een stukje land hebben gepikt is ronduit belachelijk. De oom van Arafat, de groot moefti van Jeruzalem was al voor het land Israel bestond een vel joden hater, bevriend met Hitler en van plan om zijn endlosung in het midden oosten toe te passen. Diverse andere voorbeelden zijn met groot gemak te vinden in de eeuwen daarvoor.
Een organisatie die er geen enkele moeite mee heeft om bussen met kleine kinderen op te blazen, die ieder dag raketten schiet naar burger doeleinden. (de enige reden dat er niet veel slachtoffers vallen is omdat ze (nog) geen goed materiaal hebben), daar heb ik geen enkele compassie mee.
Van agt laat zich fotograferen met achter zich honderden Hamas soldaten die de hitler groet brengen. Van agt is in mijn ogen niet meer dan een rand debiel die we nauwelijk serieus kunnen nemen.
vriendelijke groet, Peter

Willem, 11-03-2011 00:33 #27
Hartelijk dank voor uw spoedige reactie.

Het is evident dat de PA deze concessies niet nogmaals herhalen, zij verliezen daarmee iedere steun van Palestijnse aanhang die niet zover in die concessies willen gaan. Logisch dus.
Hartelijk dank voor het eerste gedeelte van uw reactie. Het steeds maar refereren aan geweld gebruikt door anderen om excessief geweld door Israël te legitimeren is precies wat ik bedoel.
Dries van Agt heeft een goed punt wanneer hij opmerkt dat "een aanslag met een zelfgemaakte bom wordt bestempeld als terroristisch. Tot de tanden toe bewapende militairen met modern wapentuig wordt beschreven als zelfverdediging". Daarin zult zelfs u dhr. Van Agt gelijk moeten geven.

Mvg,

Willem Reactie infoteur, 11-03-2011
Beste Willem,

Hoe zo logisch? Als de PA nu vindt dat ze geen steun krijgt van de Palestijnen dan had ze nimmer die concessies hoeven te doen. Of zouden ze stiekem concessies doen zonder dat de Palestijnen ooit daarvan af zouden hebben geweten? Hoe stelt u zich dat voor?

Moet Israël dan ook maar met Kassam raketten gaan schieten die onnauwkeurig zijn of zelfmoordaanslagen plegen? Dan vallen er geheid meer doden in het dichtbevolkte Gaza. Tien tegen één dat Israël veel meer kritiek te verduren krijgt. Wat u wilt is dat Joden zich niet verdedigen zoals ze dat 2000 jaar lang niet konden. Maar die tijd is gelukkig voorbij.

Groet,

Etsel

Willem, 10-03-2011 17:24 #26
Beste Etsel,

Ik bewonder de passie en bevlogenheid waarmee u de wandaden van Israël onterecht verdedigd, daarvoor chapot. Toch heb ik een aantal opmerkingen en vragen voor u. De heer Van Agt zal ongetwijfeld, ook door zijn passie, sommige feiten naar Palestijns voordeel verdraaien. Wat ik dhr. Van Agt wel mee moet geven is dat hij wel degelijk de aanslagen, gepleegd door Palestijnen, veroordeeld. Waar ik misselijk van word in de manier waarop u schrijft over het Midden-Oosten conflict. U hebt sterk de neiging, en juist die neiging is misselijkmakend en fascistisch, om geweld dat door Israël wordt gebruikt te legitimeren vanuit 'veiligheidsredenen'. Ik begrijp niet hoe u goed kunt praten dat Israëlische bulldozers (het benodigde staal is jammer genoeg geleverd door een Nederlandse firma) Palestijnse huizen neerhalen op plekken waar Palestijnen al generaties lang wonen. Ik beken u dat ik niet exact de geschiedenis van het land ken maar ik weet dat die mensen daar generaties wonen. Ik zou graag zien dat u zich ook realistisch negatief en kritisch uitlaat over de manier waarop die bulldozers huizen neerhalen (waar in sommige gevallen de mensen nog gewoon in wonen).

U heeft het steeds over de zogenoemde vrede die Israël nastreeft. Vindt u niet dat een zionistische staat de mogelijkheid moet hebben tot expansie. Is het in dat perspectief niet uiterst onwenselijk om grenzen, waaraan rechten worden ontleend, vast te leggen. Zou dit in uw ogen niet de kern van de belemmering van het vredesproces kunnen zijn? Daarbij: wordt mijn vraag niet positief beantwoord door de Palestinian leaks van een aantal weken geleden waarin de Palestijnse Autoriteit tot verregaande concessies bereid was om tot een vredesovereenkomst te komen? Werden deze door Israël niet zonder pardon van tafel geveegd waardoor de vrede verder weg lijkt dan ooit?

Groeten, W. Reactie infoteur, 10-03-2011
Het lijkt me dat u weet dat wanneer er geen geweld gebruikt wordt door de Palestijnen en de Arabische landen er binnen de kortste keren vrede is tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnse Autoriteit heeft Palestinian Leaks ontkend. Als Palestinian Leaks waar was dan zou de Palestijnse Autoriteit nu openlijk die concessies herhalen maar ze spreken heel andere taal; ze weigert met Israël te onderhandelen.

Edward, 02-06-2010 17:21 #25
Inderdaad Dries van Agt heeft van de geschiedenis niets begrepen. Van cannabis heeft hij blijkbaar wel kaas gegeten.
Dries lees dit eens;Er heeft nooit een Palestijnse regering bestaan eender waar ter wereld. Er heeft nooit geen Palestijnse munteenheid bestaan, noch een land met de naam Palestina. De islamitische bewering van een «historisch Palestina» is pure fictie. Tijdens de periode van het Britse Mandaat besloot het Verenigd Koninkrijk het land «Palestina» te heten. Daar ligt de oorzaak van het probleem. Zelfs onder het bestuur van de islam van 654 tot 1099, heeft er nooit een locale Palestijnse regering bestaan. En het laatste feit: Na de vernietiging van de tweede Joodse Tempel in Jeruzalem besloot het Romeinse Rijk om die provincie «Palestina» te noemen.?

C. Rijnberg, 06-05-2010 16:34 #24
Waarom.waarom. 6 mei 2010
Niets is zoveel besproken als de geschiedenis van het Joodse volk en hun land. Wat is de oorzaak, dat zovelen een duidelijke mening hebben over Israël, terwijl bijna niemand zich realiseert wat de totale geschiedenis van Israël omvat.
1. Waarom wordt de volledige geschiedenis van het land en het volk Israël niet in acht genomen? Uit de geschiedenis is bekend dat zij er vanaf 1900 vóór Chr. al woonden. Vanwege hongersnood werden zij ooit genoodzaakt uit te wijken naar Egypte, doch kwamen terug ca 1200 vChr.
2. Waarom wordt door vervalsing van de geschiedenis, de vervalsing als feit gezien en de werkelijke geschiedenis niet?
3. Waarom wordt niet erkend dat vanaf 1000 vChr. t/m 586 vChr. de Israëlieten vele koningen hadden, o.a. David en Salomo, die in Jeruzalem hebben geregeerd en daar de Tempel bouwden?
4. Waarom wordt niet erkend dat in 722 vChr. de Assyriërs het land veroverden en de bevolking deporteerden? En dat in 586 de rest van Israël veroverd werd door de Babyloniërs en de bevolking grotendeels verbanden?
5. Waarom wordt buiten beschouwing gehouden dat na 336 vChr. Grieken? Ptolemeeën? Romeinen? Turken het land Israël veroverden en de meeste Joden verbanden? Waarom mochten Heiligdommen en woningen door vreemde machten zomaar vernietigd worden, zoals o.a. Titus deed?
6. Waarom worden alle veroveringen van het land Kanaän de eeuwen door verzwegen? De laatste verovering door de Islamitische wereld.
7. Waarom werd Israël, die legaal verkregen toestemming had voor een Joods thuisland in 1948, direct(!) door 5 landen werd aangevallen? Zij zagen al meer dan 2000 jaar uit naar hun tehuis in het Beloofde Land. Het land bleef meer dan 2000 jaar bezet door vreemde mogendheden, die het de Joden niet vergunde als volk zich te vestigen in hun land?
8. Waarom wordt de archeologie, die toch faam genoeg heeft, niet geloofd als zij zegt: Alle opgravingen in Israël wijzen erop dat de Joden hier hun land hadden.
9. Waarom wordt betwijfeld of de Joden historische banden hebben met dit land? De hele wereld heeft ooit gehoord over:?Het Beloofde Land? en over de tempelbouw van Salomo! Waarom mogen zij niet terugkeren naar hun land dat door anderen is geannexeerd?
Moge deze waarom?s een ieder tot nadenken stemmen!
C.Rijnberg

Victory, 27-03-2010 09:20 #23
Ben zelf van joodse afkomst maar ben zeker niet pro israel.
Zag ooit in een filmje dat een palestijnse vrouw en haar baby letterlijk het huis uit werden gegooid de baby werd nog net opgevangen door iemand, en het huis werd met de buldozer vlak gemaakt.deze vrouw bleek geen woonvergunning te hebben, maar die krijgen palestijnen ook niet.klinkklare onzin!
Zij was meteen dakloos ook
dit lijkt op meer op een nazipraktijk van toen, die israel nu zelf doet bij mensen.schandalig!

Frits Bos, 21-02-2010 12:17 #22
Over discusseren met een loop van een geweer gesproken, dat doen jullie niet.Israel doet het met de loop van een uzie.Het feit dat omliggende landen geen democraties systeem hanteren geeft Israel recht op geweld.lEven kijken.Plus het feit dat de heer van Agt democraat is staat los van zijn visie wie dan ook sympathies te zijn. Reactie infoteur, 21-02-2010
Wie zegt dat een land zich niet mag verdedigen? De VN stelt in haar handvest dat de regering van een land haar burgers moet beschermen. Dat is precies wat Israël doet.

Kees de Jong, 16-01-2010 11:54 #21
De geschiedenis leert dat een onderdrukt volk uiteindelijk overwint. Voor die inwoners van Israel, met name diegene die de Joodse godsdienst aanhangen en die dan leven, wens ik toe dat de mensen die zij tientallen jaren onderdrukt, beroofd en vernederd hebben meer menselijkheid tonen dan de huidige inwoners van Israël nu doen tegen de mensen die zijn onderdrukken, beroven, vermoorden en vernederen. Verder valt mij op dat er gesproken wordt over Joden (dit zijn mensen die het Joodse geloof aanhangen) en Palestijnen (dit zijn mensen die in Palestina wonen). Onder de Palestijnen vindt je o.a. moslims, christenen en ongelovigen. Deze worden door Israël allemaal op dezelfde manier behandeld. Met name vrienden moet je kunnen aanspreken op hun gedrag. Met een bevriende natie als Israël heb je als Nederland geen vijanden meer nodig. Reactie infoteur, 16-01-2010
Joden behoren tot een volk; het is dus meer dan alleen een religie.

Palestijnen willen van alle Joden af in Palestina of in ieder geval op de West Bank, zoals ook in Gaza is gebeurd. Zelfs zonder Joodse aanwezigheid zijn ze niet in staat om hun eigen leven op te bouwen. In plaats daarvan steken ze negatieve energie in het afschieten van raketten. Als ze slim zijn stoppen ze ermee en bouwen ze met internationale hulp Gaza op.

A. de Groot, 01-01-2010 15:40 #20
Geachte. Prachtige filmpjes meneer van Agt, maar uw verhaal is bij lange na niet helemaal af, waar zijn de filmpjes van jonge palestijnse kinderen van vier jaar die geleerd worden om een geweer gevechts klaar te maken en op scherp te stellen. Waar zijn meneer van Agt de video"'s waar jongetjes van acht tot negen jaar moeten marcheren en leren schieten ( ze kunnen het geweer maar amper tillen ). Waar zijn uw filmpjes van Palestijnse ouders die hun kinderen propaganda leren jegens het Joodse volk ( of te wel Gods volk ) het word hen immers met de soeplepel ingegoten, kil de Jewes, kil de Jewes, kil de jewes. vertaald: vermoordt de Joden, vermoordt de Joden, vermoordt de Joden. Als de Joden er niet meer zijn meneer van Agt wat moet God dan? Dus wat u werkelijk verkondigt meneer van Agt is vermoordt God, vermoordt God, vermoordt God. dit is uw leus. Mr. van Agt keer om, keer om, u bent de verkeerde weg in geslagen, want Gods oordeel is hard, maar hij reikt u de hand meneer van Agt keer om, keer om.
Ik beveel u aan om te lezen Numeri 34. en Deuteronomium 1 : 6 tot 8 te lezen, waar duidelijk staat wat God wil met zijn volk, waar wij Christenen ook mee mogen optrekken. meneer van Agt bederf Gods feest niet of tewel bemoei u er niet mee, want hij rekent met u af. Laat de Palestijnse kinderen waar kinderen voor zijn spelen en een onbezorgde jeugd hebben. keer om, keer om, keer om. Het is nog niet te laat God wacht op U!

C. Rijnberg, 03-12-2009 16:50 #19
Met verwondering en afschuw heb ik het boek gelezen, dat u zo nbenullig en halfin een historie van een volk gaat beginnen (in 1897) Ik zou mogen verwachten van een Mr. in de rechten dat die bij het opstellen van een chronologie over een bepaald volk (hier over Israël) de volledige geschiedenis zou laten spreken. Òof hij kent de geschiedenis over Israël niet òf hij negeert die gewoon. Dat houdt dus in dat zijn hele verhaal op losse schroeven staat, In zijn boek noemt hij diverse verdragen die van toepassing zouden zijn op Israëls handelen, maar gaat voorbij aan de onmenselijke veroveringen door allerlei 'grootmachten', die zelfs alle steden en dorpel platbrandden en door verovering zich toeeigenden. Gedurende 2000 jaar wordt Israël al bezet door vreemde overheersers en het wordt tijd dat die overheersing een einde neemt. De Joden hebben er vanaf 2000 voor CHristus gewoond en werden uit hun land gebannen ten laatste in 630 na Chr. door de Islam. Hoe durf je dan te spreken over Israëlisch grondgebied dat door Israël bezet wordt. Een aantijging die zijn weerga niet kent. Alle media inclusief vA besmeuren Israël door bewust de gehele geschiedenis te verrzwijgen en dat jommt neer op gewoon liegen! Reactie infoteur, 03-12-2009
Mijn recensie over het boek kunt u lezen bij:
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/42298-boekrecensie-een-schreeuw-om-recht-dries-van-agt.html

Groet, Etsel

Henk, 07-10-2009 15:22 #18
Doe niet zo mal meneer of mevrouw Etsel. Heeft u een motief om van Agt zo krachtig te te kraken? Zoals van Agt al zei toen hij op bezoek was bij Pauw & Witteman: "alleen een dwaas veranderd nooit van gedachten". Voor mensen die stug vasthouden aan hun ideeen zonder te kijken naar de feiten, en weigeren te leren van anderen zijn dwaas. Het komt op mij over dat meneer of mevrouw Etsel zo'n persoon is. Discuseren met u heeft weinig zin zoals blijkt uit uw reacties op de stukjes: U weigert iets van een ander aan te nemen. Reactie infoteur, 07-10-2009
Het hangt ervan af of de nieuwe gedachten beter zijn. Van Agt is wel van gedachten veranderd, maar dat heeft hem weinig goeds gedaan. Hij is zelfs Israël gaan haten. En haat lijkt me nu niet bepaald een goede gedachte.

Groet, Etsel

Karel, 15-09-2009 17:18 #17
Wie bent u, als zoveel kritiek hebt op de heer van Agt? U geeft commentaar op de opmerkingen die de mensen schrijven over de Palenstijns Israelische zaak en ondertekent dit met Etsel infoteur. Het zou heel wat duidelijkheid verschaffen als u bekent maakt wie en wat u bent en wat uw professie is. Dan weten de mensen met wie we te doen hebben. Reactie infoteur, 15-09-2009
De meeste infoteurs schrijven anoniem. Waarom moet Etsel zich bekend maken?

Jacob de Leeuwe, 02-01-2009 13:24 #16
Voor mij was al duidelijk dat Dries van Agt een echt prototype van een anti semiet was toen hij in zijn naastenliefde de drie uit Breda vrijliet. Ik kan me herinneren dat mijn vader voor de TV zat en verstijfde en dat ik hem naar de Jelgersma kliniek in Leiden moest brengen waar hij behandeld werd voor een acute shock! Mijn moeder had een brief ondertekend door Aus ter Funten dat haar eerste man in Sobibor was "gestorven". Ja meneer Haman van Agt samen met Zeresh mevrouw Greta Duisenberg ze vormen een notoir fulminant gewoon anti Joods stel. Meneer Haman van Agt. Reactie infoteur, 02-01-2009
Shalom Jacob

Van Agt is inderdaad antisemitisch in zijn gedrag. Hij ontkent het wel steeds, maar zijn uitspraken en handelingen bewijzen het tegendeel. Nu wil hij weer dat de VN Israël beschuldigt van oorlogsmisdaden. Het is duidelijk dat dit uit antisemitische overwegingen plaats vindt. Bewijs voor oorlogsmisdaden zijn er niet. Israël doet er alles aan om burgerslachtoffers te voorkomen. Dat kunnen we van Hamas niet zeggen.

Groet, Etsel

Smeagol, 02-01-2009 09:11 #15
Vergeet niet dat hij ook de "Drie van Breda" wilde vrijlaten. Deze man is rooms, roomser dan de paus en daar is alles mee gezegd. Reactie infoteur, 02-01-2009
Daar is inderdaad alles mee gezegd. Van Agt verleert zijn streken niet.

Etsel

Goedzo!, 08-11-2008 11:05 #14
Ach Etsel, Palestijnen zijn niet per definitie on-democratisch. Vergeet niet: het is vaak slechts een handjevol zieke geesten die het voor iedereen verziekt. Zoals ook met moslims; een paar radicale malloten maken dat veel mensen niets meer van moslims moeten hebben terwijl het toch wel degelijk erg leuke mensen zijn. Zo ken ik een vrouw uit Afganistan, slimme vrouw, intelligent. Zij heeft een universitaire opleiding, vier kinderen, drie zonen en een dochtertje. Haar man is dood. Hier in Nederland maakt zij toiletten schoon en knoopts zij de eindjes bij elkaar. Vaak heb ik met haar over dergelijke kwesties gesproken. Dergelijke armoede kennen joden over het algemeen niet meer. Vroeger wel, maar tegenwoordig zijn zij veelal een voortvarend volkje. Allicht zijn zij vergeten dat zij eens ook hebben moeten vechten voor dat wat zij nu hebben? Dat eens de joden vochten tegen britten, zelf ook aanslagen pleegden? Nu hebben zij een eigen land. En worden zij internationaal vrijwel door elk land erkend. De Palestijnen niet. Die hebben ook altijd al moeten vechten voor hun land, maar zij kwamen geen steek verder. Er zijn in de jaren twintig en dertig joden geweest die in toenmalig Palestina (Brits mandaat gebied) Britse hoogwaardigheidsbekleders omlegden. Dat zijn in Israel nu helden. Doet een Palestijn iets dergelijks, is het een terrorist. Wat maakt een moslim, een jood en een christen zo verschillend? Wat maakt dat wij hen die zich bedienen of bedienden van dezelfde middelen toch zo totaal anders beoordelen? Of dat er enkele joodse terroristische organisaties zijn, erkend en wel, en dat deze onze kijk op Joodse mensen niet aantasten daar fundamentalistische moslim terroristen dat wel doen voor onze kijk op moslims? Reactie infoteur, 08-11-2008
Nou probeer je het over een ander boeg te gooien, namelijk aan te geven dat moslims arm zijn en dat de Joden een welvarend volk zijn. Dat laatste klopt niet met de feiten. In Israël leven 750.000 Joden onder de armoedegrens. Israël moet een hoge prijs betalen voor het feit dat het land constant bedreigd wordt en zich moet bewapenen.

De Joodse strijd tegen de Britten en de Arabieren was voornamelijk uit zelf verdediging. Vergeet niet dat de Britten Joden terugstuurden naar Europa waar ze vernietigd werden tijdens WO II. De Joden hadden geen andere keuze om de strijd tegen de Britten aan te binden. Hadden de Britten meer Joden toegelaten dan was het aantal slachtoffers van de Holocaust aanzienlijk minder geweest.

De Palestijnse strijd ging en gaat niet om verdediging. De Palestijnen kregen een land toegewezen door de VN maar ze wilden niet dat de Joden ook een eigen stuk land kregen. De Palestijnen wilden alles voor zichzelf hebben zonder dat ze ooit een eigen land hebben gehad in tegenstelling tot de Joden. De Palestijnse strijd is nog steeds tegen de hele Joodse staat gericht. Niet voor niets willen de Palestijnen de terugkeer van zogenaamde Palestijnse vluchtelingen naar de gebieden van vóór 1967.

Etsel

Goedzo!, 07-11-2008 10:08 #13
Ach, etsel, ergens begrijp ik dat wel. Ik bedoel; als de hele wereld verdeeld word onder Moslims en Christenen kunnen de Joden ook een stukje land krijgen. Dat is mijn punt ook niet; mijn punt is dat ik mij erger aan de overwegend pro-Israelische opvattingen die hier in Nederland jammer genoeg lijken te overheersen. Nu vind ik dat men niet anti-Israel of anti-joden hoef te gaan lopen doen, maar ook niet pro? Wat maakt hen zo bijzonder? Wat verheft hen boven andere volkeren, die vaak eveneens veel te verduren hebben gekregen? En waarom moeten zij koste wat kost een eigen landje hebben waar vele andere volkeren nooit het land gekregen hebben dat zij zo begeerden? Tibetanen, indianen, zigeurers, you name it, zeg er over wat je wilt. Maar o wee als men commentaar heeft over Israel, dan valt ineens iedereen over je heen. Dan ben je een antisemiet, een racist… ik vind het gewoon walgelijk hypocriet, dat vind ik het! Er zijn maar weinig mensen op hand van de Palestijnen, als van Agt dat dan wel is, zelf al is dat met niet onomstreden materiaal, welnu: ik kan dat alleen maar aanjuichen. Ik hoop gewoon dat van Agt mensen aan het denken zet. Als zij dat doen, zullen zij allicht zien dat hij het een en ander verdraaid, maar dat doet Israel zelf net zo goed, alsook de Palestijnen die daar een handje van hebben. Waar het om gaat is dat hij mensen er toe aanzet de situatie aldaar eens kritisch onder de loep te nemen, in plaats van altijd domweg op de hand van Israel te zijn. En nee, de tora heb ik niet gelezen; misschien moet ik dan toch maar eens hebreews en arabisch leren en alle heilige boeken eens nader bestuderen. Of is er allicht een Nederlandse vertaling van de Tora? Reactie infoteur, 07-11-2008
Hallo Goedzo,

Volgens mij valt het met de pro-Israël aanhangers wel mee. Het worden er steeds minder. Op zich heb ik geen probleem met mensen die de Palestijnen steunen. Echter moet de steun niet ten kost gaan van Israël. De steun van de Heer van Agt aan de Palestijnen is meer gericht op de fouten die Israël in zijn ogen maakt, dan daadwerkelijk steun aan de Palestijnen. Van Agt weet drommels goed dat zijn pleidooi voor een Palestijnse staat niet zal leiden tot een democratisch Palestina. Een Palestijnse Staat zal, net zoals de andere Arabische landen, een dictatuur worden. De gemiddelde Palestijn wordt daar dus nauwelijks beter van. Het zou Van Agt sieren wanneer hij de Palestijnen democratische waarden bijbrengt. Hierbij hoort o.a. het intomen van geweld tegen een andere democratische staat, namelijk Israël. Ik vind het uitermate vreemd dat een oud-premier van een democratisch land zich totaal niet druk maakt om het karakter van de Palestijnse samenleving die vele dictatoriale kenmerken kent.

Groet, Etsel

Goedzo!, 06-11-2008 10:08 #12
Etsel, ik heb zeker wel weet van de bloedbaden aangericht door Christenen en Moslims, en ik wil je best bekennen dat ik mij daarvoor schaam. Ik vind echter dat ook de fouten van Israel niet onderbelicht moeten worden. Dat men hier geen voorkeur voor Israel of wel de Palestijnen moet hebben maar eerst en bovenal een neutrale kijk op de zaak dient te hebben.

Je hebt het over God? Welnu, Het Heilige Land zou niet het toneel van welk bloedvergieten dan ook moeten zijn. Nu niet en nooit niet. Dat moet afgelopen zijn. Het gebied wat men Israel noemt is net zo goed heilig voor Christenen als voor Moslims en Joden: waarom moet dit dan zo nodig aan de joden worden gegeven in de eerste plaats? Men heeft het voortduren over de Joodse slachtoffers van de Holocaust, wat te denken van de honderduizenden zigeuners (Roma en Sinti) die door de Duitsers zijn vermoord? Niemand lijkt om hen te geven, zij kregen nooit land, erkenning en leven nog altijd in de armoede. Het is altijd Joden voor en Joden na. Iets geeft mij de indruk dat zij een zekere voorkeurs positie hebben, meer sympathie opwekken en dat is in elk geval al verkeerd. Men moet niet bepaalde zaken over of onderbelichten. In de Israel-Palestina kwestie net zo goed niet. Veel mensen mekkeren als maar over een paar Israelische soldaten in Palestijns gevangenschap maar van weer een raketaanval op Palestina ligt niemand wakker.

Het land hoort in Joodse handen volgens God? Laat me niet lachen! Alle mensen die volgens God's regels leven zijn God's kinderen. Dat zijn veel Christenen en Moslims net zo goed. God heeft geen voorkeur, Hij is geen kleingeestige God! Ik denk dat God zich allang heeft afgewend van radicale moslims en israeliers - over honderd jaar hebben zij elkaar allemaal afgemaakt en is er geen Heilig Land meer, alleen nog een kale, doodse woestenij. Reactie infoteur, 06-11-2008
Hallo Goedzo,

Ik zou toch maar de Tora er op na lezen. God heeft het Joodse Volk het land Erets Jisraeel toegewezen ter vervulling van hun opdracht namelijk te getuige van de Ene God. De rest van de aarde mogen de andere volkeren onder elkaar verdelen. Ik snap niet waarom christenen of moslims zo nodig juist dit land nodig hebben. Hebben zij dan zelf geen landen waar ze kunnen wonen? Er is maar 1 Joods land. Waarom zou dat van de Joden moeten worden afgepikt?

Groet, Etsel

Goedzo!, 01-11-2008 09:16 #11
Goedzo Dries van Agt! Ik heb al te veel Nederlanders pro-Israel nonsens horen spuien, het is tijd dat er eens wat mensen op hand van Palestina en de Palestijnse zaak komen! Natuurlijk zijn hezbollah en hamas etc. niet buiten kritiek; dat zijn terroristen. Ze zeggen; het doel heilig de middelen, maar dat gaat mij ook te ver. Wel vind ik de, met het oog op hoe de "staat" Israel is gesticht, de woede van de Palestijnen erg begrijpelijk. Hele dorpjes werden in de jaren '40 en '50 platgebuldozert door de Joodse kolonisten omdat zij er zo nodig moesten wonen. Dat is onrecht, en in mijn ogen vaak onderbelicht. Ik walg van media en publieke opinie op handen van Israel - ik vraag mij af, waar deze op is gebaseerd? Op de 2e wereldoorlog, Holocaust? Allemaal afschuwelijk natuurlijk, maar volledig ongegrond als reden voor pro-Israelische standpunten, of geen sympathie hebben voor de Palestijnse zaak. Kijk, ik ken enkele joodse mense, deze kunnen wel janken als zij naar de Israel-Palestina kwestie kijken, zij schamen zich de ogen uit hun kop voor hen die zich hun geloofsgenoten durven te noemen. Daarbij komt nog, van al die ongein daar word ik uiteindelijk toch onverschillig, krijg ik ook zoiets als "laat ze maar". Drijf het hele zooitje maar de oceaan in, de Palestijnen net zo goed, zijn we van het gedonder af. Het is verdomme wel het Heilige Land. Hadden we het niet gewoon aan de Christenen kunnen geven? Het ergste, namelijk, is dat al die eeuwenoude, onvervangbare gebouwen hieronder leiden… :-( Reactie infoteur, 01-11-2008
Hallo Goedzo,

Het is duidelijk dat je geen weet heb van de bloedbaden die moslims en christenen de afgelopen eeuwen in Palestina hebben aangericht.

Het land hoort in Joodse handen te zijn volgens de belofte van God. Omdat het Gods land is kan je er verzekerd van zijn dat de Joden het land goed zullen besturen.

Groet, Etsel

Anoniem, 29-10-2008 10:31 #10
Je zit Van Agt te beschuldigen dat hij alles maar van een kant belicht, maar dat doe je zelf ook Etsel, je bent dus geen haar beter. Reactie infoteur, 29-10-2008
Hallo Anoniem,

Ik heb anders wel meer haar dan de Heer Van Agt.;)

Serieus: Ik denk dat ik meer om de Palestijnen geef dan de Heer van Agt. Voor de Heer Van Agt maakt het niet uit wat voor Palestijnse Staat er komt, als die er maar komt. Dat daar geen sprake zal zijn van democratie en dat de mensenrechten niet zullen worden gerespecteerd zal Dries van Agt worst wezen.

Groet, Etsel

Anoniempje, 11-09-2008 09:47 #9
Voor mij is het duidelijk. Ok, er is een enorme onderdrukking van de palestijnen door het bouwen van de muur, het bezetten van dierbare gebieden en het vermoorden van burgers waaronder zelfs kinderen door de Israeliers.
Maar niet alleen Israel heeft te kampen met de terreur van Israel, ook Libanon werd belaagd. De door de internationale gemeenschap verboden klusterbommen werden veelvuldig gedropt op het Libanese land en ja… door de 'zuivere' Joden! Er zijn nog steeds honderden militairen bezig met de opruiming van deze biotroep! Vorige week overleed zelfs een Belg ten gevolge van de bom! Schandalig! Het wordt tijd dat ook uit het westen eens een stem opkomt tegen het schandalige vertoon van Israel en voor Vrede en gelijkheid! Reactie infoteur, 11-09-2008
Hallo Anoniempje,

Je vergeet te melden dat Hezbollah Libanon misbruikt als uitvalsbasis tegen Israël. Veelal strijden deze terroristen vanuit dichtbevolkt gebied om later Israël te kunnen beschuldigen van het aanvallen op burgerdoelen. Misschien is het gebruik van clusterbommen door Israël niet gerechtvaardigd, maar het bemoeilijkt de Hezbollah wel om in het gebied te opereren.

De bouw van de muur hebben de Palestijnen geheel aan zichzelf te wijten. Waren er geen aanslagen op Israëlische burgerdoelen dan zou de muur er niet geweest zijn.

Groet, Etsel

Rick, 15-04-2008 07:50 #8
Een hek houdt iedereen tegen. Palestijnen die al jaren in Israel werken kunnen er ook niet door. Palestijnse boeren worden gescheiden van hun olijfboomgaard die naast hun huis ligt en moeten twee uur omrijden naar een checkpoint waar ze regelmatig ook worden tegengehouden. Als dat geen apartheid is? Elke Palestijn wordt namelijk gestraft door dergelijke maatregelen.

Natuurlijk vergroot een muur of hek de veiligheid. Als we alle Nederlanders opsluiten in gevangenissen worden hier ook geen misdrijven meer gepleegd. Dat bekekent niet dat het een goede maatregel is. Reactie infoteur, 15-04-2008
Beste Rick,

Mijn artikel is een stuk over de berichtgeving in zijn algemeen. Er bestaan natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is in ieder geval niet Israël beleid om opzettelijk burgers te doden. De aanvallen zijn erop gericht om terroristen uit te schakelen zodat deze geen aanvallen meer kunnen uitvoeren op Israël. Hoewel ik het door jou aangehaalde bericht niet helemaal heb kunnen lezen, lijkt het erop dat de schrijver van het bericht wil aantonen dat Israël ook onschuldige burgers doodt en dat er sprake is van opzet.

Groet, Etsel.

Tom van Houten, 14-04-2008 20:59 #7
Nogal wat tegenstrijdigheden in dit artikel. Etsel verdedigt een muur om Palestijnen buiten te houden. Als Van Agt dan Jeruzalem wil opdelen, spreekt Etsel opeens van het 'Judenrein' maken…

Dus Israel mag naar willekeur gebieden opdelen? Maar als een ander het doet zijn het plotseling nazi-praktijken… Ja, ja. Vervolgens gaat Etsel verder: "natuurlijk moet Israel joods blijven"! Reactie infoteur, 14-04-2008
Dank voor uw reactie,

Er is geen sprake van tegenstrijdigheid. Het veiligheidshek is niet bedoeld om Israël van Palestijnen te zuiveren. Anders had Israël de Palestijnen al lang uit Judea en Samaria (Westbank) gejaagd. Doel van het veiligheidshek is om het geweld tegen te houden. En het werkt relatief goed.

Het tegenovergestelde is wel waar namelijk dat Palestijnen Joden het recht willen ontnemen om in Judea en Samaria en Oost-Jeruzalem te wonen. Dat recht wil men Joden ontnemen ongeacht of Joden wel of geen aanslagen plegen op Palestijnen.

Kortom, ik zie geen tegenstrijdigheid in mijn betoog.

Groet, Etsel

Jacobus, 17-03-2008 22:08 #6
Interresante materie! Goed dat deze site er is en dat van Agt op deze manier kritisch wordt gevolgd. Ik heb in Groningen een lezing van hem bijgewoond die op zijn zachtst gezegd bijzonder eenzijdig was. Ik hoop echt dat men in Nederland en Europa Israël blijft steunen en dat types als van Agt en Gretta Duisenberg niet teveel navolging krijgen. Israël is het enige vrije democratische land in de regio en verdiend alleen al daarom onze steun.

Etsel, veel succes verder. Reactie infoteur, 17-03-2008
Dank voor uw positieve reactie Jacobus,

Ik zal de Heer Van Agt kritisch blijven volgen en hem met de neus op de feiten drukken.

Met vriendelijk groet, Etsel

Ruudje, 19-01-2008 23:40 #5
Je stukken zijn super. Die nep Christen moet aangepakt worden. Ga zo door. Reactie infoteur, 20-01-2008
Dank voor je reactie Ruud,

Ik zal mijn best blijven doen om de mythes van Van Agt te ontzenuwen. Blijf mijn site in de gaten houden.

Groet,


Etsel

Jan Haegens, 21-12-2007 13:18 #4
Al jaen volg ik de ontwikkelingen rond het conflict tusen Israel en de Palestina, in zoverre daar nog sprake van is. Ik lat na het conflict in historisch perspertief te plasen. Dat hebben zeer veel anderen al gedaan. Ik zou slechts in herhalingen vallen. Als ik spreek over het Pslestijns-Israelisch confict, dan heb ik het uitdrukkelijk niet over de gewone, doorsnee Palestijndse of Israelische burgers, maar over de politiek verantwoordelijke leiders en hun aanhang. Onder de aanhangers van de Israelische leiders beschouw ik de regeringen van de VS, maar ook die van Nederland. Maar er zijn er meer.

Op andere plaatsen en op andere momenten heb ik de VS en Israel de as van het kwaad genoemd, met een grote verantwoordelijkheid voor het ontstaan en bestaan van terrorisme en ihet aanzetten tot extremisme. Het ectremisme, ook dat van Palestijnse zijde, heb ik veroordeeld en zal dat blijven doen, ook al kan ik mij voorstellen dat je als onderdrukt volk of indievidu geneigd bent daarop met extreem geweld te reageren. Maar ook dat leidt tot de dood en verminking van vele onschuldige burgers.

Als vele anderen kan ik theoretische oplossingen aandragen en heb dat ook gedaan. IK heb gevaren opgesomd die leiden tot Godsdienstoorlogen. Ook in dit vconflict wordt God maar al te vaak als medestander of tegenstander over het voetlicht gehaald. En er zijn, als ik het wel beluister, aardig wat Goden, die woeden ingezet. Zo is er de God van de Chhristene, de God van de Joden en die van de Moslims. Persoonlijk laat ik in het midden of er wel of geen God bestaat. Van belang is welke individuele Goden er bestaan in de opvattingen van een individu. In de mind van mensen schuilt het gevaar waarvoor zij hun God inzetten of bepalde kenmerken of kwaliteiten toekent. Maar er zijn nog andere goden op de kust, die orlogen en verderf in stand houden. Macht is zo'n God of hebzucht, overheersing, onderdrukking, angst, geld of ander bezit. Zo er al ern God bestaat is die niet verantwoordelijk voor de chaos die de mens heeft gecreerd en nog steeds creeert.

Mijn hoop is niet gevestigd op God, maar op het uitgangspunt, dat het goede het immer wint vam het kwade, zelfs al zien we in de realiteit tegenstrijdigheaden. In waar de heer Van Agt me bezig is zie ik het goede. Hij is niet in gevecht met Israel, maar probeert met anderen lijnen uit te zetten het confliuct op te lossen. Daarbij is het noodzakelijk ook de verkeerde dingen te benoemen. Terecht derhalve dat hij de bezetting door Israel van Palestijse gebieden aan de kaak stelt. En ook hij veroordeelt extreem gedrag van Palestijnen, zeker als die onschuldige slachtoffers maakt onder burgers. IK hoop dat ik dat goed heb ingeeschat. Mijn steun heeft hij.

Jan Haegens, Nijmegen Reactie infoteur, 21-12-2007
Dank voor uw reactie,

Mijn hoop is ook gevestigd op het goede, maar ik kan dat helaas bij Dries van Agt niet ontdekken. Daarvoor benadert hij het conflict te eenzijdig. Hij legt te makkelijk de schuld bij Israël neer. Ook komt hij niet met goede oplossingen aandragen. Het enig wat Van Agt wil is een eind aan de Israëlische 'bezetting' met de (valse) hoop dat dit vrede zal brengen. Gelet op de eenzijdige terugtrekking uit Gaza en uit Libanon hebben we kunnen constateren dat terugtrekking niet echt tot vrede leidt. Vanuit Gaza worden dagelijks raketten afgeschoten. En in Libanon ging het in 2006 mis.

Ook wordt niet duidelijk hoe Van Agt een nieuwe Palestijnse staat voor zich ziet. Een democratische staat zal het zeker niet worden. Dat zullen Fatach en Hamas niet willen en de Arabische landen zullen dat niet toestaan aangezien hun bevolking dan ook democratie zal eisen. Het enige wat de terugtrekking van Israël uit de gebieden zal opleveren is dus de vorming van een nieuwe dictatuur, hetzij onder Fatach hetzij onder Hamas (die dat al heeft gedaan in Gaza).

Daarnaast willen Palestijnen terugkeren naar Israël. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Willen deze Palestijnen wel leven in het democratische Israël? Zullen ze een vijfde colonne gaan vormen samen met de Israëlische Arabieren die nu al in Israël wonen? Ze zullen eisen dat Israël geen joodse staat meer mag zijn. Kortom, einde van het democratische joodse land Israël.

Goed als Van Agt dat wil dan lijkt hij mij geen echte democraat en niet te streven naar het goede. Als Van Agt echt het goede wil dan gaat hij zijn democratische boodschappen maar verkondigen in alle Arabische landen en eisen dat daar democratie komt. Pas dan neem ik Dries van Agt serieus. Want dan zal hij Israël ook weer respecteren en inzien dat hij nu totaal verkeerd bezig is.

Zwart, K. L., 19-12-2007 00:44 #3
Dries van Agt is aan een hopeloze taak begonnen: joden overtuigen van hun alsmaar groter wordende ongelijk in het Israëlisch-Palestijns conflict. Alle door hem aangevoerde, op feiten berustende argumenten zullen worden weggehoond zoals in de reacties op deze site. En natuurlijk zal hij als anti-semiet worden weggezet. Dat is trouwens zo langzamerhand een geuzentitel, hoe verschrikkelijk dat ook moge zijn.

Ik heb lange jaren in Eretz Jizrael gewoond en gewerkt, ik weet waarover ik het heb. Er is een absolute onwil in Israel om óóit vrede te sluiten met de Palestijnen en om aan hun gerechtvaardigde, historische (!) eisen te voldoen. Ik had een joodse vriend in de kibutz waar ik lang woonde, die de jeugd van Israel als 'Ben Gurion Jugend' betitelde. gebrainwashed en gemanipuleerd, grootgebracht met geschiedvervalsing en hoogmoedswaanzin. Israel kan ieder conflict oplossen met geweld en er is maar één soort vrede mogelijk: een 'Pax Israeli', waarbij de Palestijnen beroofd worden van hun laatste bezittingen, van hun laatste stukje land, van hun laatste druppel water.

De Palestijnen hebben het in Israel stukken beroerder dan de gemiddelde Nederlander tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze leven in constante angst in een van alle kanten belaagde en beschoten gevangenis. En hun verzetshelden zijn onveranderlijk bloeddorstige 'terroristen'.

Ik weet gelukkig dat ik ook veel redelijke, intelligente, vredelievende mensen heb meegemaakt in Israel, maar de sfeer in het land is in de loop der jaren grondig verziekt door zionistisch en religieus fanatisme en redelijkheid en intelligentie en vrede krijgen geen enkele kans. Over het onfatsoen van Israel t.a.v. de Verenigde Naties en de daar aangenomen resoluties hoor je de verdedigers van dit fascistische land alleen maar meesmuilen.

Ik zou graag nog 'ns de Galil bezoeken of in Yam Kinnereth zwemmen als ooit, maar tijdens het Franco-regime ging ik ook niet op vacantie in Spanje. een bezoek aan Israel kan ik om fatsoensredenen iedereen van harte afraden, tenzij je van een rascistisch paradijs houdt. Iets voor Wilders-stemmers. Reactie infoteur, 19-12-2007
Dank voor uw reactie,

Ondanks dat u, net als ik jaren in Israël hebt gewoond, deel ik uw visie niet.

Dat veel Israëli's de Palestijnen haten is vooral te wijten aan de vele aanslagen die de Palestijnen hebben gepleegd. Er zijn maar weinig momenten geweest dat de Palestijnen wilden onderhandelen en zelfs tijdens die onderhandelingen werd Israël getroffen door aanslagen.

De Palestijnen hebben vele kansen op vrede laten liggen onder het mom van 'we krijgen niet genoeg land'. Maar landen als Hong Kong en Singapore zijn ook klein en toch zijn het levensvatbare staten. Palestijnen moeten ophouden met vechten en hun energie steken in onderhandelen. Zelfs al krijgen ze niet alles wat ze willen hebben. Er zijn ook andere oplossingen denkbaar zoals een federatie met Jordanië.

Het weggeven van land door Israël zoals met de Gaza-strook is gebeurd heeft niet tot beëindiging van het geweld geleid. Waarom worden er raketten op Israël afgeschoten? Dit leidt toch logischer wijs tot een Israëlische reactie? Hoe eerder het ophoudt hoe minder maatregelen Israël hoeft te nemen. De export kan dan weer op gang komen, de Palestijnen hoeven dan niet bang te zijn voor aanvallen, etc.

Jansen, 17-12-2007 10:58 #2
Ben het eens met van Agt. Doordat in 1947 palistina is verdeeld hebben alle Joodse leiders als doel gehad de staat Israel met alle middelen te verdedigen om haar bestaanrecht te rechtvaardigen.
Met behulp van voornamelijk Amerika zijn de modernste oorlogs wapens geinstalleerd.

Na 1967 is dit alleen maar erger geworden. Waarom alleen Israel (DIE ZIJN TE VERTROUWEN?) De grote fout van Israel is dat men medogenloos haar belangen verdedigt en geen onderschijdt maakt tussen burgers en soldaten.

Mijn positieve gevoel voor de Joodse staat is helemaal over. Men moet goed of kwaadschiks twee staten oprichten een voor de Palestijnen en een voor Israel. Twee hoofdsteden oost en west Jeruzalem. De muren weg en het water onder internationaal toezicht plaatsen. Reactie infoteur, 17-12-2007
Dank voor uw reactie,

Het grote probleem ligt bij het geweld dat door Arabische landen en Palestijnen is gebruikt.

Israël heeft al aardig wat gebied teruggegeven (Sinaï, Gazastrook en een aantal steden). Desalnietemin is het geweld er niet minder opgeworden. Kennelijk is het teruggeven van land niet de juiste manier om tot vrede te komen. Er spelen bij de Arabieren (Palestijnen) nog andere motieven een rol en die zijn anti-joods van aard.

Palestijnen zullen eerst bij zichzelf te rade moeten gaan en zich afvragen of ze wel werkelijk vrede willen. Een levensvatbare staat hangt niet af van de hoeveelheid grond, maar van de mate van democratie en het afzweren van haat. Dat Palestijnen veel geleden hebben wil ik niet ontkennen. Maar dit geldt ook voor de Israëli's; zij zijn ook getekend door de strijd. Geen van beiden zijn winnaar.

Gojim, 16-12-2007 23:48 #1
Wat een vies facistisch artikel, zionisme ten top. Reactie infoteur, 17-12-2007
Uw opmerking is 'grappig'. Vooral gelet op het feit dat in de islamitische landen Mein Kampf van Adolf Hitler en de Protocollen van de Wijzen van Zion enorm goed verkocht worden. Ik denk dus eerder dat u daar fascisme zult vinden dan in het zionistische Israël.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 15-06-2015
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en samenleving
Special: Anti-Israël
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 33
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!