InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving > Christenen voor Israël onder het Joodse vergrootglas

Christenen voor Israël onder het Joodse vergrootglas

Christenen voor Israël onder het Joodse vergrootglas Christenen voor Israël is een Protestantse beweging die bijna onvoorwaardelijk Israël steunt. Op zich is dat heel mooi. Israël kan steun vanuit christelijke hoek heel goed gebruiken. Zeker wanneer men weet dat christenen in het verleden tot de grootste Jodenvervolgers behoorden. Toch moet Israël niet helemaal blindelings vertrouwen op hulp uit deze hoek. Woordvoerders van Christenen voor Israël hebben meerdere malen aangegeven dat missionaire activiteit onder Joden nog steeds een uitdaging is.

Christenen voor Israël

Laten we voorop stellen dat de organisatie Christenen voor Israël (CvI) zeer goed werk verricht voor Israël en het Joodse volk (n.b. we zullen verderop in dit artikel lezen dat het contact van CvI zich voornamelijk tot een kleine groep Joden beperkt). Lezers die menen dat dit artikel bedoeld is om CvI in een kwaad daglicht te zetten of om christenen en Joden tegen elkaar uit te spelen, hebben het mis. In moeilijke tijden voor Israël zoals deze, zijn vrienden vaak lastig te vinden. Steeds meer mensen keren zich tegen Israël. Het lijkt erop alsof het antisemitisme opnieuw keihard aan het toeslaan is. CvI verzet zich hier tegen en laat steeds haar stem horen als bijvoorbeeld de Protestantse Kerk Nederland (PKN) weer eens uithaalt naar Israël. Ook doet CvI aan veel liefdadigheid, goede voorlichting, verkoopt Israëlische producten, heeft talloze projecten lopen, steunt Joodse organisaties en werkt er mee samen zoals het CIDI en Israel Facts, is internationaal actief, organiseert activiteiten voor vrouwen en kinderen, open dagen, solidariteitsreizen naar Israël, etc. Kortom een scala aan activiteiten die de band met Israël moeten versterken. In dat opzicht verricht CvI zeer verdienstelijk werk.

In dit artikel willen we kijken welke houding CvI inneemt tegenover Joden. Duidelijk is dat CvI vooral de nationaal-religieuze Joden in Israël steunt (hoewel dat geen officieel beleid is en meer op toeval lijkt; bovendien staan de nationaal religieuze Joden niet zo afwijzend tegenover gojiem ). Deze Joden wonen voor een groot deel in de Bijbelse gebieden Judea en Samaria die erg omstreden zijn binnen de internationale gemeenschap omdat die vindt dat deze de Palestijnen toebehoren. Hoewel CvI dus vooral contact heeft met de nationaal-religieuze Joden zijn er natuurlijk ook met andere groepen goede contacten, zoals Ethiopische Joden en vooral ook de messiasbelijdende Joden die overigens niet door het Jodendom geaccepteerd worden. Daarnaast heeft CvI ook contacten met christenen en Arabieren. Met seculiere Joden en de chareidische (ultra-orthodoxe) bestaat veel minder of geen contact. De ultra-orthodoxe Joden hebben geen behoefte aan contact (ze kunnen niets van christenen leren en vrezen zendingspraktijken) en de seculiere Joden hebben het over het algemeen niet zo op met religieuze mensen. CvI concentreert zich dus vooral op een klein deel van de Joodse bevolking.

Voor het gemak willen we daarom vooral kijken naar de banden tussen CvI en de nationaal religieuze Joden. In hoeverre hebben deze groepen overeenkomsten en in hoeverre verschillen ze van elkaar?

Een aantal overeenkomsten tussen nationaal-religieuze Joden en Christenen voor Israël

  1. Beiden zien Israël als Beloofde Land voor de Joden.
  2. Beiden zien Joden als het Uitverkoren volk.
  3. Beiden zijn zionistisch (Joods zionisme en christelijk zionisme).
  4. Beiden beschouwen Judea en Samaria onlosmakelijk met Israël verbonden; het vormt het kernland van Israël.
  5. Beiden willen een religieus getinte (Joodse) staat.
  6. Beiden zijn van mening dat christenen een ereschuld te vereffenen hebben

Een aantal verschillen tussen nationaal-religieuze Joden en Christenen voor Israël

  1. Er is een verschil in godsdiensten (Jodendom versus christendom) die wezenlijk anders zijn.
  2. CvI zien Jezus als messias en nationaal-religieuze Joden verwachten een andere messias.
  3. Verlossing voor de christen betekent waardig worden bevonden voor het Eeuwige Leven. Hiervoor is bemiddeling van Jezus vereist. Voor de Jood betekent verlossing veel meer een aards proces met een tweeledig karakter: voor de individu en voor de wereldorde die Gods blauwdruk benadert. De individu kan hierbij niet terugvallen op een verlosser.
  4. CvI ziet christendom als enige ware godsdienst – alleen christenen worden behouden (er is geen heil buiten het christendom om); de Jood staat in de schaduw van de christen. Voor een Jood hoeven niet-Joden zich niet te bekeren tot het Jodendom; de Noachidische geboden zijn voldoende voor de niet-Jood.

Jodenhaat en Zionshaat - professor Herman van Praag

In het in 2009 uitgekomen boek van professor Herman van Praag 'Jodenhaat en Zionshaat' wordt een gedeelte gewijd aan de pro-Israëlische organisatie Christenen voor Israël. Hij doet dit onder het veel zeggende kopje 'Een Protestantse saldo?'

In het verleden was er een grote kloof tussen Joden en christenen die tot veel bloedvergieten heeft geleid. Tegenwoordig is die kloof stukken minder, maar hij bestaat nog wel. Het christendom is de zoon van het Jodendom (de vader). Vroeger kwam deze zoon in opstand tegen zijn vader. Tegenwoordig is er sprake van een zeker respect. Toch ziet de zoon zijn vader niet als gelijke. Hij voelt zich weliswaar niet verheven boven zijn vader, maar is wel overtuigd van zijn hogere spirituele niveau. Christenen zullen Joden nooit als gelijkwaardig beschouwen.

Professor van Praag zegt dat Christenen voor Israël hierin het eerlijkst zijn. Hij haalt een aantal uitspraken aan van voormannen van de organisatie:

Dominee Abma in 2003 tijdens een Israël-dag in Veenendaal:
”Dat er plotseling 'openingen' blijken te zijn om het evangelie door te geven. Dit heeft te maken met de dreigende oorlog in Irak en de economische malaise...Dank zij de uitwerking van de haatexplosie tegen het uitverkoren volk van God is het mogelijk voor de christenen de Joden te laten blijken wat de betekenis is van de liefde van Jeshua (Jezus). In de angstige verwarring ten gevolge van de aanslagen door de Palestijnse zelfmoordcommando's kunnen de Gereformeerde belijders hier hun missionaire slag slaan.”

Dominee Van Barneveld schreef in 2005:
”En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten.”

Zal de liefde voor de Joden van Christenen voor Israël lang standhouden?

Maarten (Martin) Luther is één van de bekendste voorbeelden die we kennen waarbij aanvankelijk liefde voor de Joden omslaat in haat. Luther stelt een aantal plannen op om zijn haat tegen Joden kracht bij te zetten: verbrandt alle synagogen, vernietig alle heilige Joodse boeken, laat rabbijnen geen onderwijs meer geven, vernietig Joodse huizen, houdt Joden weg van markten en wegen, verbiedt Joden geld te lenen, ontneem Joden hun bezit, laat Joden zware arbeid uitvoeren, verjaag Joden uit christelijke steden. Uiteindelijk heeft Adolf Hitler de plannen van Luther een aantal eeuwen later uitgevoerd.

Christenen hebben veel bloed aan hun handen als het gaat om Joden. Hun geschiedenis is erg beladen en dit heeft de Joden uiteraard achterdochtig gemaakt. Kunnen ze christenen vertrouwen als die toch op slinkse wijze proberen zending te bedrijven? In de VS wordt nog steeds erg actief door Evangelische christenen (die ook erg pro-Israël zijn) zending bedreven onder Joden. Er worden hier jaarlijks miljoenen dollars aan gespendeerd.

CvI zegt niets te doen aan openlijke zending. Ondertussen onderhouden ze wel goede contacten met messiaanse Joden (dat zijn Joden die Jezus als messias hebben geaccepteerd). De messiaanse Joden worden in Israël uiteraard niet geaccepteerd. De Joodse orthodoxie doet er alles aan om bekeringsactiviteiten van deze Joden te ondermijnen. En terecht, ze vormen een gevaar voor het Jodendom.

Wat gebeurt er als CvI op enig moment meningsverschillen krijgt met Joden of messiasbelijdende Joden meer gaat steunen dan andere Joden? Zal deze organisatie dan pro-Israël blijven? Of zal ze zich dan tegen Joden gaan keren? Het laat zich moeilijk voorspellen. CvI heeft de geschiedenis niet mee. Hard roepen dat ze pro-Israël is zal niet altijd helpen. Zelfs dat je Joden in dienst hebt, wil nog niet zeggen dat deze Joden CvI voor de volle honderd procent vertrouwen. Rabbijn L. van de Kamp, die geregeld tijdens CvI-bijeenkomsten spreekt, was daar ooit in het Nieuw Israelietisch Weekblad glashelder over: "Ik weet heel goed dat veel christenen uit orthodox-christelijke en evangelische hoek diep in hun hart nog steeds vinden dat Joden zich moeten bekeren en dat ze zelf de oorzaak zijn van de holocaust. Als een christelijke mevrouw geld wil geven voor Israël, kan het me niet schelen of ze dat nu doet omdat ze veel van het Jodendom houdt of omdat ze graag ziet dat Joden zich bekeren."

Conclusie - toekomst onduidelijk

We willen en kunnen nog geen harde conclusies trekken over de vraag hoe sterk de liefde van CvI voor Israël is. Slechts de toekomst zal uitwijzen in hoeverre CvI pro-Israël blijft. Tot nu toe lijkt er niet veel aan de hand te zijn (als de band met de messiasbelijdende Joden buiten beschouwing wordt gelaten), maar dat was vaker het geval in de Joodse geschiedenis en toch ging het vele malen mis. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Tweeduizend jaar haat kan niet in tientallen jaren omgezet worden in uitbundige liefde. Daar gaat een lang herstelproces overheen. Misschien zijn de wonden die bij de Joden zijn geslagen pas over een paar eeuwen helemaal verdwenen, mocht er in de tussentijd geen verkeerde dingen gebeuren. Misschien ook al eerder. Hopelijk worden christenen zo verstandig om de hele bekering af te schaffen. Het heeft uiteindelijk toch alleen maar tot ellende geleid.

Tevens dient, zoals al eerder is opgemerkt, gerealiseerd te worden dat CvI slechts met een klein gedeelte van het Joodse volk goede banden onderhoudt. Er moet niet gesuggereerd worden dat CvI het voor alle Joden opneemt. De wereld van de ultra-orthodoxe Joden staat mijlen ver verwijderd van het gedachtegoed van CvI, nog los van het feit dat vele van deze Joden helemaal niet zionistisch zijn. Sommigen zijn anti-zionistisch en anderen accepteren de zionistische staat maar hopen dat deze op den duur de Tora als wet accepteert. Zij zullen echt niet toestaan dat christenen een voet onder de grond krijgen in Israël wat bekeringsactiviteiten betreft. Linkse seculiere Joden moeten ook niets hebben van CvI, vooral als het gaat om Judea en Samaria die deze Joden als bezet beschouwen.

Tot slot zij nog opgemerkt dat er onder CvI geen cursussen zijn te vinden waarin over het Jodendom wordt onderwezen door rabbijnen, althans zulks is niet terug te vinden op hun website. Wanneer men een passende relatie met Joden wilt onderhouden dient men van Joden te leren. Dat is het respecteren van hun Opdracht. Als men geen behoefte heeft aan Joden die een Licht voor de volkeren zijn, verraadt dat een te familiaire of zelfs neerbuigende houding ten opzichte van hen EN dat past niet voor Christenen voor Israël.

Lees verder

© 2010 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Meeluisteren met Israel - Wiesje de LangeMeeluisteren met Israel is het prachtige boek van Wiesje de Lange uit 2004. Het gaat over de unieke positie van Israël i…
Voor de Protestantse Kerk Nederland blijft Israël gevoeligVoor de Protestantse Kerk Nederland blijft Israël gevoeligUit een enquête in 2007 blijkt dat 82 procent van de leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vindt dat de kerk…
Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de…
Opinie Israël 70: in memoriam Wiesje de Lange (75) - 2013Opinie Israël 70: in memoriam Wiesje de Lange (75) - 2013Israël activiste Wiesje de Lange is op 30 september 2013 op 75-jarige leeftijd aan kanker overleden. Wiesje de Lange sto…
Israël in vogelvlucht: de bevolkingIsraël in vogelvlucht: de bevolkingGesticht als een joodse staat, vormt Israëls maatschappij (meer dan 7 miljoen inwoners) een mozaïek van verschillende re…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Christenen voor Israël onder het Joodse vergrootglas"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Jan-Anne, 11-05-2016 16:43 #8
Persoonlijk denk ik dat het geen zin heeft om als Christen aan een Jood het Evangelie te vertellen. De Bijbel spreekt immers van een gedeeltelijke verharding of bedekking in Romeinen en Jesaja.
Pas als Jezus terugkomt zullen de Joden zien, Wie zij "doorstoken" hebben, zullen zij weeklagen en dan alsnog tot bekering komen. Dan zal "gans" Israël behouden worden!
Het is zeer belangrijk om als Christen iets voor de Joden te kunnen betekenen. Als ik denk aan Mattheüs 25: "voor zover u voor de geringste broeders van Mij hebt gedaan, hebt u het voor Mij gedaan". Ik denk dat de Heere Jezus de Joden bedoelt, aangezien Hij Zelf een Jood is, geboren uit de stam Juda. Reactie infoteur, 11-05-2016
Het maakt totaal niet uit wat in het NT staat. Alleen de Tora is het Woord van God. In de eindtijd zullen alle mensen inzien dat alleen God bestaat. Al het andere, inclusief de Messias, is afhankelijk van God en bestaat dus niet onafhankelijk.

Een christen kan niets voor een Jood betekenen wat betreft het dienen van God. Joden dienen God via de Tora. Niet-Joden zijn verplicht de Noachidische geboden na te leven om zo God te dienen.

Groet,

Etsel

Max, 30-04-2016 09:54 #7
Christenen hebben veel bloed aan hun handen als het gaat om Joden… maar welke christenen?Door Katholieke Kerk wel, maar van de Orthodoxe of Byzantijnse kerk niet… En;Christenen zullen Joden nooit als gelijkwaardig beschouwen… maar, het omgekeerde is dezelfde situatie… Door een scheiding van het oostelijk en westelijk christelijke deel van het Romeinse Rijk in 1054 na Chr. ontstonden er twee aparte kerken. De Rooms katholieke of Latijnse kerk en de Orthodoxe of Byzantijnse kerk.De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen, zoals beschreven in het Nieuwe Testament.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging….De Katholieke kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt… Reactie infoteur, 01-05-2016
Mogelijk heb je nog nooit van Pogroms in Rusland gehoord. Die werden in de periode 1881 en 1921 door christenen uitgevoerd tegen Joden.

Lees verder: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/pogroms.html

Tom, 06-11-2015 00:20 #6
Shalom Etsel,

Indien er sprake is van "uitbundige liefde" zoals jij omschrijft in je artikel dan zou ik zelf ook achterdochtig worden. :)
Voor veel Christenen is het standpunt simpelweg dat Israël het volk van God is. Het land Israël is van God en is in bruikleen gegeven aan de Joden. Jeruzalem is de Heilige Hoofdstad en wie tegen Israël is is tegen God. Als Bijbelgetrouwe Christen dien je dit dus te accepteren. Na de oprichting van de staat Israël is bij veel Christenen waarschijnlijk de ogen open gegaan dat de Bijbelse profetiën voor onze ogen in vervulling aan het gaan zijn en dat de Joden dus het volk van God zijn en blijven. Indien je de Bijbel leest dan is dat echter zo duidelijk als wat…

Er zitten grote verschillen tussen onze geloven en we moeten niet bang zijn om af en toe goede discussies hierover te voeren. Ik denk dat het voor beide partijen leerzaam kan zijn om zodoende elkaars geloof beter te kunnen begrijpen. Ikzelf ben geïnteresseerd in het Jodendom omdat ik het idee heb dat ik mijn eigen geloof beter kan begrijpen als ik wat meer inzicht heb in het Jodendom. Het is echter als Christen niet mijn taak om van het huidige Jodendom te leren hoor. Vanuit mijn geloof heb ik de overtuiging dat er een dag zal komen dat het Jodendom Jezus zal aannemen. Zodra dat gebeurt zullen alle Joden gerechtvaardigt worden en dan zal het Jodendom de andere volkeren kunnen onderwijzen. Het Jodendom verdwijnt hierdoor niet maar het zal vervolmaakt worden. Jezus heeft ons overigens geleerd dat er geen enkele wet of regel uit de Tora zal verdwijnen dus dit blijft een onderdeel van het Jodendom.

Bij de Christelijke bekering van het Jodendom zet ik ook mijn vraagtekens. Ik lees in mijn Bijbel dat het geloof een gave Gods is. In mijn (persoonlijke) overtuiging zoekt God de mens en absoluut niet andersom. In mijn overtuiging zal ik zelf nooit een Jood kunnen bekeren tot het Christendom. Agressieve vormen van bekering (zoals plakken van Jezus stickers op auto's van Joden) gaan volledig aan hun doel voorbij en m.i. kan dit absoluut niet de bedoeling zijn. Zodra een Jood met mij over mijn geloof wil spreken dan wil ik hier graag over praten. Als God het wil dan kan Hij dat gesprek zegenen en dus zal het nooit een verdienste van mij kunnen zijn.
Hetzelfde geldt dus voor het tonen van liefde van Christenen aan Joden of aan wie dan ook. In mijn opvatting kan een mens zelf geen liefde tonen. Mocht een mens toch liefde kunnen tonen dan is ook dat een verdienste van God en niet van de mens.

Het meest vreemde van de tegenstrijdigheden tussen het Christendom en het Jodendom is dat wij Christenen wel de overtuiging hebben dat de Joden aan dezelfde God bidden als wij Christenen. Andersom geldt dit echter niet. Als ik een Rabbijn hoor bidden tijdens een holocaust herdenking dan raak ik hier geëmotioneerd van en dan is zijn gebed ook het mijne. Reactie infoteur, 06-11-2015
Shalom Tom,

De meeste Joden houden niet van discussies over het geloof met christenen. De geschiedenis heeft geleerd dat dit meestal slecht afloopt. Het is wel goed wanneer christenen naar Joodse leerhuizen gaan en daar over het Jodendom leren van een rabbijn.

De Joodse overtuiging is dat uiteindelijk alle mensen de Ene God zullen dienen. De taak van de Joden is om te getuigen van de Eenheid van God. Alleen God bestaat, al het geschapene (ook Jezus) bestaat niet (onafhankelijk van God).

Groet,

Etsel

Cisca Mudde, 16-09-2014 21:34 #5
Beste redactie,
Weer een goed artikel nu over de cvI. Kan me er helemaal in vinden en heb menig mailtje gewisseld met deze organisatie. Mijn conclusie is inderdaad dat deze club helemaal niets van Tora moet weten. Zeer star aan de eigen gebruiken incl. de kerstballen en het paasei vasthouden en inderdaad een dubbelle agenda voeren. Bekering van de Joden tot het christendom. Zeer goede en met tekstplaatsen onderlegde bewijzen werden zonder meer terzijde gelegd. Dat men contacten heeft met messiasbelijdende Joden in Israel zal zo zijn. Maar weet dit: de meeste messiasbelijdende Joden in Israel zijn inderdaad een soort christenen. Vlees nog vis, met alle respect ik denk met u dat dit soort gedoe inderdaad schadelijk is voor het Joodse Geloof. Van de Tora moeten de meesten helemaal niets weten. Dus naadloos kan men zo aansluiten bij de cvI organisatie. U kent mijn inzichten intussen van mijn ingezonden stukken elders op dit forum. Voor mij is een echte Joods Messiasbelijdende Gemeente een Toragetrouwe Gemeente, incl. de besnijdenis en alle Feesten en gebruiken door de Eeuwige via Mosjee ingesteld. Van onze Joodse Messiasbelijdende Gemeente moeten de cvI helemaal niets hebben. Zij hebben ons krachtig de rug toegekeerd. Vooral nadat ik op een eerlijke en open manier met hen in discussie wilde gaan. Ook met rabbijn Lody van der Kamp ben ik in discussie gegaan. Helaas kreeg ik geen enkele sjoege van deze rabbijn. Daarnaast ben ik het helemaal eens dat men onderwijs moet krijgen over het Jodendom van een echte rabbijn en niet van een selfmade man uit de gojim. Ik hoor graag, een hartelijk sjalom.Cisca Reactie infoteur, 17-09-2014
Wanneer u vragen heeft over het Jodendom kunt u hier terecht:

http://www.faq-online.nl/
http://www.chabad.org/asktherabbi/default_cdo/jewish/Ask-the-Rabbi.htm
http://www.askmoses.com/
http://asknoah.org/

Koos van Wordragen, 20-05-2011 19:57 #4
Een verdrietig artikel. De achterdocht is opvallend, met Luther als opvallend voorbeeld voor een van de oorzaken daarvan. Maar ik begrijp het wel. Het christendom heeft zich te lang en te intens opgesteld als superieur aan het joodse volk, en dat heeft vreselijke gevolgen - tot op vandaag. Ik weet niet of het nog zoden aan de dijk zet, maar ik wil als persoon mijn diepe verontschuldiging en beschaming uitspreken voor wat wij, christenen, al 2000 jaar het joodse volk aandoen. Reactie infoteur, 21-05-2011
Achterdocht is niet het juiste woord. Meer realiteitszin: beseffen dat zending onder Joden nog steeds een werkelijkheid vormt voor CvI. Deze organisatie draagt Messiaanse Joden niet voor niets een warm hart toe.

Hannah, 26-03-2011 21:37 #3
Shalom
Er bestaan echt verschillende soorten christenen; er zijn er die van de geschiedenis leren.
Er zijn er ook die geloven dat God met het Joodse volk een andere weg gaat dan met de heidenen.
En als messiasbelijdende Joden niet meer tot het Joodse volk behoren, komt dat doordat ze door de andere Joden worden ge-excommuniceerd. Reactie infoteur, 27-03-2011
Dag Hannah,

Die andere weg beschreef ik gisteren, namelijk dat de Joden nu nog blind maar later Jezus zullen erkennen als Messias (zoals Paulus beschrijft in het NT). Joden geloven niet in die andere weg. Zij hebben een totaal ander Messias-concept.

Er zullen altijd wel christenen zijn die het Joodse volk trouw blijven en die aanvaarden dat Joden een ander Messias-concept hanteren. Maar dat zijn maar zeer weinig christenen. Die zijn niet terug te vinden bij CvI.

Messiaanse Joden kiezen er zelf voor om in Jezus te geloven. Daarmee worden het automatisch christenen. Daarvoor hoeven ze niet geëxcommuniceerd te worden.

Groet,

Etsel

Hannah, 26-03-2011 15:47 #2
Ik denk dat CvI voldoende positief krediet heeft, om u geen enkele zorg te maken over de verhouding van CvI t.a.v. Israël in de toekomst. Overigens zijn ook alle messiasbelijdende Joden onvoorwaardelijk pro-Israël. Reactie infoteur, 26-03-2011
In het verleden hebben we vaker gezien dat christenen pro-Joods waren. Later sloeg dat om in haat (bijv. Maarten Luther). De achterban van CvI gelooft nog steeds dat Joden blind zijn en dat ze pas later Jezus als Messias zullen erkennen, terwijl in werkelijkheid de Joden een heel ander beeld hebben van de Messias dan christenen. Een Messias mag nimmer aanbeden worden en is ook niet gelijk aan God. Voor christenen blijft het toch moeilijk te accepteren dan Joden Jezus verwerpen. Dus dat zal een groot probleem worden.

Messiasbelijdende Joden zijn gewoon christenen. Ze aanbidden immers Christus. De geschiedenis heeft aangetoond dat Joden die Jezus als God accepteren na een paar generaties niet meer tot het Joodse volk behoren. Hun gebruiken zijn ook anders dan de rest van het Joodse volk.

Groet,

Etsel

Annewil Jansen, 16-07-2010 12:10 #1
Het is goed om altijd kritisch te zijn over je eigen beweegredenen en die van Israëlorganisaties. Reactie infoteur, 16-07-2010
Niet alleen van Israëlorganisaties…

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2016
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en samenleving
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 8
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!