InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving > ChristenUnie onder het Joodse vergrootglas

ChristenUnie onder het Joodse vergrootglas

ChristenUnie onder het Joodse vergrootglas Bij veel mensen bestaat ten onrechte de indruk dat de ChristenUnie (CU) pro-Israël c.q. pro-Joods is. Er zijn echter verschillende incidenten in het verleden geweest die aantonen dat er scheuren zitten in de pro-Israël houding. In 2006 wilde de jongeren-afdeling van de CU een minder pro-Israël koers varen. En in 2007 verzette CU Lelystad zich tegen de pro-Israël partijlijn. Het grootste gevaar is echter de steun die de CU geeft aan Messiaanse Joden die een dreiging vormen voor het Joodse volk.

Partijprogramma ChristenUnie op een aantal punten pro-Israël

Wie de standpunten van de CU leest op haar website ontkomt niet aan de indruk dat deze christelijke partij op een aantal punten pro-Israël is:
 • Israël verdient met historische en morele argumenten politieke steun waarbij de internationale rechtsregels gewaarborgd moeten blijven.
 • Veilige en erkende grenzen voor Israël.
 • Nederland moet het Europese associatie akkoord met Israël handhaven.
 • De Palestijnse Autoriteit dient Israël te erkennen, geweld af te zweren en eerdere akkoorden te eerbiedigen.
 • Jeruzalem moet ongedeelde hoofdstad van Israël blijven.

CU Lelystad tegen partijlijn Israël

De Israël paragraaf van de partij werd in 2007 door CU Lelystad aangevochten. Het gaat met name over de status van Jeruzalem.
”Voor een exclusieve claim van Israël op het gehele Jeruzalem ontbreken de Bijbelse en volkenrechtelijke gronden”, zo meldt de discussienota 'Israël en Jeruzalem in de christelijke politiek'. Men wilde de passage over Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad schrappen.

Alleen na dringend verzoek van het partijbestuur werd het wijzigingsvoorstel ingetrokken, nadat beloofd was een debat over Israël te houden. Zo haalde PerspectieF (CU jongeren) eveneens een amendement van tafel.

Waarom wilde CU Lelystad de Israël paragraaf wijzigen?

Aan de hand van Bijbelteksten vonden de CU-christenen in Lelystad dat op grond van het Nieuwe Testament de goddelijke belofte niet meer alleen Israël (de Joden) toekwam maar ook de niet-Joden die in Jezus geloofden. Er zou geen goddelijke opdracht meer zijn om Israël te herstellen. In dat geval zou ook de Joodse theocratie en de priesterdienst in de Tempel hersteld moeten worden. En dat laatste vinden deze christenen absurd. Er zou ook geen steun zijn voor een ongedeeld Jeruzalem vanuit het internationale volkenrecht, beweren de CU-christenen uit Lelystad. Overigens zijn een aantal leden van Christenen voor Israël uit Lelystad die lid zijn van de partij het niet eens met hun partijgenoten.

CU steunt Messiasbelijdende Joden in Israël

Het grootste gevaar voor het Joodse volk c.q. Israël is de steun die CU geeft aan de Messiaanse Joden. De CU en de SGP nemen het vaak op voor deze Joden die hun godsdienst niet vrij zouden kunnen belijden in Israël. In 2006 hebben ze bijvoorbeeld schriftelijke Kamervragen hierover gesteld aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot. Dat Messiaanse Joden zelf ook geweld gebruiken tegen Joden en bovendien proberen om Joden te bekeren (het is immers de taak van een christen om het evangelie te verspreiden), daar zwijgen CU en SGP over. De CU en de SGP wilden van minister Bot weten wat zijn opvatting is over de houding van de Israëlische autoriteiten tot nu toe en of hij de Israëlische autoriteiten erop wilde aanspreken om te zorgen dat Messiaanse Joden ongestoord hun godsdienst activiteiten kunnen uitoefenen. Met ander woorden ze verlangen dat Israël op haar vingers wordt getikt aangaande haar beleid Joden te beschermen tegen christelijke bekeringspraktijken. Dus nog steeds na 2000 jaar afschuwelijke christelijke onderdrukking van Joden durven christenen het recht op te eisen om Joden te bekeren c.q. jaloers te maken op Jezus. Nog steeds kunnen christenen kennelijk Joden niet in hun waarde laten en zijn ze uit op de vernietiging van het Joodse volk! Zelfs in hun eigen land mogen Joden niet eens door een Joodse regering beschermd worden tegen christelijke zendelingen c.q. Messiaanse Joden die zo nodig het evangelie wensen te verkondigen.

Visie van Etsel

Joden in Nederland moeten zich niet rijk rekenen met steun uit christelijke hoek aangaande Joodse en Israëlische kwesties. We moeten niet vergeten dat veel christenen van de CU anti-judaïstisch zijn. Destijds heb ik een serie artikelen geschreven over de zaak Goeree. Deze zaak leidde binnen de reformatorische christenen ¹ (de kerkelijke richting van de CU) tot veel discussie. Enerzijds koesteren ze liefde voor het Joodse volk, anderzijds wijzen ze het Jodendom af als een valse leer en zijn ze openlijk anti-judaïstisch (wat ze zelf niet gelijkstellen met antisemitisme maar wat Joden wel degelijk als antisemitisch zien).

Het pro-Israël standpunt van de partij blijkt gezien de houding van de jongeren afdeling en CU Lelystad ook nog zeker geen uitgemaakte zaak. Nu zijn ze nog een minderheid, maar voor je het weet vormen ze een meerderheid. De geschiedenis heeft aangetoond dat christenen heel gemakkelijk van filosemitisch naar antisemitisch kunnen omslaan. Er hoeft maar iets te gebeuren wat hen niet zint of ze keren zich tegen Joden.

Heel erg gevaarlijk is de steun van de CU aan Messiaanse Joden in Israël. Deze Joden vormen een grote bedreiging voor het Jodendom omdat ze van binnenuit Joden willen bekeren. Wanneer alle Joden christenen zouden worden betekent dit automatisch het einde van het Joodse volk. De steun die de CU geeft aan Messiaanse Joden is een keiharde klap in het gezicht van de ander Joden die God dienen. Het getuigt ook weer van christelijk suprematie t.o.v. het Jodendom. De CU spreekt over godsdienstvrijheid, maar wat zij doet is het vernietigen van het Jodendom en dat heeft alles behalve met godsdienstvrijheid te maken.

Op het moment van het schrijven van dit artikel is in Nederland het debat gaande over de sjechieta, het Joods ritueel slachten. De CU wil dit handhaven. Dat lijkt een mooi gebaar naar het Joodse volk toe. Maar gelet op het anti-judaïsme bij de CU-christenen (zoals bleek tijdens de zaak Goeree zoals eerder gemeld; de CU bestond toen nog niet – wel de RPF en de GPV die later de CU zijn gaan vormen) moeten we die steun meer zien als een gebaar van eigenbelang (godsdienstvrijheid mogelijk in gevaar) dan echte sympathie voor het Jodendom dat ze beschouwen als een valse leer.

CU-christenen hoeven zichzelf helemaal niet vol trots op hun borst te slaan hoe goed zij wel niet zijn voor het Joodse volk. Hun 'sympathie' komt slechts voort uit eigenbelang.

Naschrift: Arie Slob (CU) op twitter - een Joods (en islamitisch) onderwerp voor zijn christelijk karretje spannen

Op twitter schreef Arie Slob van de CU op 28 juni 2011: "PVV heeft vanmiddag recht verspeeld om beroep te doen op joods-christelijke traditie van ons land." Dit naar aanleiding van de steun van de PVV voor het verbod op ritueel slachten.

Dit is een typisch voorbeeld van christelijke triomfalisme. Arie Slob doet voorkomen of de sjechieta iets te maken heeft met een christelijke traditie. Niet dus. Sjechieta heeft NIETS met het christendom te maken. Arie Slob probeert een Joods onderwerp voor zijn eigen christelijke karretje te spannen om zo politiek te scoren. Schande om zo het Jodendom c.q. het Joodse volk te misbruiken! Dit is even erg als de blunder van de PVV om voor het verbod op rituele slachting te stemmen. Geert Wilders had beter moeten luisteren naar partijgenoot Wim Kortenoeven die het wel begrijpt. Helaas mocht Kortenoeven zijn beslissing tegen het verbod niet toelichten. Maar dat is minder erg dan wat Arie Slob doet, nl. zich vergalopperen door te spreken van een Joods-christelijke traditie m.b.t. de sjechieta. Haha, het moet niet gekker worden. Christenen denken alles van Joden in te kunnen pikken! Moeilijke hè, om als christen het alleen over de Joodse traditie en de islamitische traditie te hebben als het gaat om rituele slachting zonder alles gelijk naar je eigen christelijke denkbeelden toe te trekken.

Arie Slob c.s. hebben allang het recht verspeeld om een beroep te doen op de Joodse traditie van ons land. Anti-judaïstische reformatorische christenen kunnen per definitie geen beroep doen op de Joodse traditie van ons land. Elke zondag krijgen ze in de kerk weer te horen hoe slecht de Farizeeërs (Joden) wel niet waren en dat alleen christenen gered kunnen worden. Deze christelijke hersenspoeling doet niet veel onder voor de Jodenhaat die in moskeeën wordt gepredikt. Er is voor Joden helemaal geen hoop zolang ze niet in Jezus geloven. Dat is de ware boodschap van deze zogenaamde pro-Israël c.q. pro-Joodse christenen. Joden kunnen gewoonweg niet op christenen rekenen, al hun vrome praatjes ten spijt.

Voetnoot

¹ Reformatorische christenen: In dit artikel verwijst reformatorisch meer naar de orthodoxe kerken binnen de protestantse kerk. Ik ben hierbij uitgegaan van de definitie die Kerkzoeker hanteert, zie: http://www.kerkzoeker.nl/reformatorisch.html

Lees verder

© 2011 - 2017 Etsel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Politieke partijen: ChristenUnieDe ChristenUnie is, net zoals het CDA, een partij die ontstaan is uit het samengaan van andere partijen. De Reformatoris…
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor 2017-2021Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Ook de ChristenUnie doet aan deze verk…
Opinie Israël 51: Pro-Israël club – SGP en CUOpinie Israël 51: Pro-Israël club – SGP en CUOp 5 februari 2013 kwam het orthodox christelijke Reformatorisch Dagblad met het bericht dat de SGP (Staatkundig Gerefor…
Nieuws Israël-beleid Nederland: archief 2014Nieuws Israël-beleid Nederland: archief 2014Nieuws Israël-beleid Nederland 2014. In het begin van 2014 is Frans Timmermans nog minister van buitenlandse zaken. In n…
Politiek voor kinderen: politieke partijenIn Nederland bestaan tientallen politieke partijen waarop mensen in Nederland kunnen stemmen. Een aantal grote partijen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors / Pixabay
 • http://www.christenunie.nl/k/nl/n11871/news/view/41460/143340/1
 • http://www.vergadering.nu/leesmap20070509-cu-israel.htm
 • http://www.christenunie.nl/k/nl/news/view/162582
 • http://www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal?faqShow_48318=2265#faqItem2265
 • http://twitter.com/#!/arieslob/status/85724184793186304
 • http://www.kerkzoeker.nl/reformatorisch.html

Reageer op het artikel "ChristenUnie onder het Joodse vergrootglas"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Bas van Twist, 16-08-2011 14:50 #1
Helaas moet ik, niet-Jood en navolger van Jeshua, de schrijver grotendeels gelijk geven. Schaamte bedekt mijn gezicht! Wat christenen 2000 jaar lang het Joodse volk hebben aangedaan in naam van Christus, kruis en kerk is rondom verschrikkelijk, pogroms, kruistochten, vervangingsleer, het zwijgen tijdens de shoa. Christenen past het daarom slechts schuld te belijden en vergeving te smeken aan het Joodse volk voor wat zij de Joden hebben aangedaan. Reactie infoteur, 16-08-2011
De beste manier om op normale wijze met Joden om te gaan is naleving van de Noachidische geboden die God aan de niet-Joden heeft gegeven. Zie: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/74362-boekrecensie-en-god-sprak-tot-noach-en-zijn-zonen-zuidema.html

Groet,

Etsel

Infoteur: Etsel
Laatste update: 04-07-2016
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en samenleving
Special: Joden/Noachieden
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!