InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en gezondheid > Voorzichtig omgaan met kinderen en mobiele communicatie

Voorzichtig omgaan met kinderen en mobiele communicatie

Voorzichtig omgaan met kinderen en mobiele communicatie De Nederlandse overheid vindt geen aanwijzingen om voorzichtiger om te gaan met kinderen dan met volwassenen, wat betreft elektromagnetische velden. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen hiervoor, zegt het Kennisplatform EMV in de laatste nieuwsbrief van 17 december 2014. Deze nieuwsbrief is het antwoord op de roep om lagere blootstellingslimieten voor kinderen in te voeren. Veel ouders maken zich zorgen. Wat doet de straling van Wifi, smartphone en tablets op de lange termijn met de gezondheid van hun kind? Thuis kun je de straling mijden, maar op school? Een groot gedeelte zit jouw kind op school waar alles draadloos is. Is die zorg terecht van ouders?

Moeten we voorzichtiger zijn met kinderen dan met volwassenen?

Het Kennisplatform vindt van niet. De blootstellingslimieten in Nederland gelden voor volwassenen én kinderen. De limieten in Nederland zijn bepaald door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Het Kennisplatform zegt in de nieuwsbrief: “in de blootstellingslimieten is een veiligheidsmarge ingebouwd van een factor 50, dat wil zeggen dat de limiet 50 keer lager is dan het niveau waarboven gezondheidseffecten wetenschappelijk zijn vastgesteld. Deze veiligheidsfactor is toegepast mede ter bescherming van potentieel kwetsbare groepen. Als kinderen dus al gevoeliger zouden zijn dan volwassenen is daar in de blootstellingslimieten al rekening mee gehouden”. Het Kennisplatform maakt met de ingebouwde factor gebruik van een niet wetenschappelijke veronderstelling, wat door vele wetenschappers en ervaringsdeskundigen wat betreft elektrogevoeligheid, wordt tegengesproken. Waar het kennisplatform ook geen rekening mee houdt in hun advies, is het feit dat ouders thuis een eigen keus hebben en de draadloze apparatuur kunnen mijden. Buitenshuis zoals in scholen, ziekenhuizen, artsen, tandartsen, winkels, openbare gebouwen en openbaar vervoer zijn deze velden niet te mijden, in deze digitale maatschappij.

Wees voorzichtig met kinderen zegt het RIVM

Het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) was een samenwerkingspartner van het Kennisplatform EMV (wat niet meer bestaat sinds begin 2015) en spreekt door eigen uitspraken, dit kennisbericht tegen. Het RIVM zegt over kinderen “dat juist deze groep nog niet optimaal in staat is om zich te verweren tegen ziekteverwekkers. Dat het immuunsysteem van kinderen, en zeker baby’s nog niet optimaal werkt”. Wetenschappelijk bewezen, sinds vele jaren al, is dat de straling van de draadloze communicatie het immuunsysteem aantast. Het RIVM verklaart vervolgens dat de gevolgen van een ziekte bij jonge mensen vaak erger is dan bij een volwassene. Dat mensen met een verminderde weerstand samengevat worden als ‘de YOPI’s’: jonge kinderen, ouderen, zwangeren en immuun gecompromitteerden. Dat ook de ongeboren kinderen heel erg gevoelig kunnen zijn voor sommige ziekten. Ziekteverwekkers kunnen door de placenta heen meer of minder ernstige schade toebrengen aan het ongeboren kind.

Agentschap Telecom, een andere samenwerkingspartner van het RIVM, legt uit hoe sterk draadloos bereik kan zijn en spreekt de nieuwsbrief van het Kennisplatform eveneens tegen. Het Agentschap Telecom zegt “dat mobiel bereik binnenshuis soms heel slecht kan zijn, wanneer mensen geen vaste telefoonaansluiting meer hebben. Het slechte bereik ligt dan aan de dikke betonnen muren, aan een geïsoleerde coating op de ramen of huizen met veel staal constructies”. Met andere woorden; door normale muren (waar huizen uit bestaan) komt de straling van zendmasten heen en kan er binnenshuis mobiel gebeld worden wanneer de dekking goed is. Vooral het jonge en het ongeboren kind lopen dan ongevraagd en ongewild straling op. Wereldwijd komen verhalen aan het licht die het bericht van het Kennisplatform in grote twijfel trekken. Is het dan wel een weloverwogen bericht van het kennisplatform? Een laatste reddingspoging?

Kinderen zijn kleine volwassenen in dop

Het Kennisplatform vergelijkt kinderen met volwassenen wat betreft de blootstellingslimieten van draadloze apparatuur. Maar ze vergeten iets: kinderen líjken op een volwassene, maar dan in het klein. Kinderen zijn géén volwassenen! De volwassene is klaar met groeien en fysieke ontwikkeling. Kinderen beginnen hier nog aan en zitten volop in de groei en ontwikkeling. De groei is een kwetsbaar proces dat gemakkelijk verstoord kan raken door milieu, vaccinaties en voedsel. Een verstoring in groei en ontwikkeling door elektromagnetische velden verwacht het Kennisplatform echter niet, terwijl het verschil tussen een kinderlichaam en een volwassen lichaam enorm groot is.

Kwetsbaar

Alles in de groei moet zich nog ontwikkelen. Bij het jonge kind (vergeleken met een volwassene) ontwikkelt zich:
 • de anatomie. Baby’s hebben naar verhouding met volwassenen een groot hoofd waarvan de fontanellen nog niet gesloten zijn.
 • de hartslag. Het hart van jonge kinderen klopt veel sneller dan het hart van een volwassene.
 • de bloedsomloop. De bloeddruk bij de volwassene is gemiddeld 120/80 en bij zestigplussers 140/160. Wanneer je ouder wordt loopt de bloeddruk op. Bij een pasgeboren kind is de gemiddelde bloeddruk dan ook 65/40.
 • de hersenen. De groei van de hersenen is het grootst in de periode voorafgaand aan de geboorte van een kind. De embryonale ontwikkelingsfase. Bij de geboorte is de ontwikkeling van de hersenen grotendeels klaar maar ook daarna, in de basisschoolperiode (4-12 jaar) en op de middelbare schoolleeftijd (12-18 jaar) zijn de hersenen volop in ontwikkeling. Tot ongeveer het 25ste levensjaar blijven de hersenen zich ontwikkelen. Rond de pubertijd vindt er nog een groeispurt plaats in het voorste gedeelte van de hersenen, de prefrontale cortex. Perioden van sterke groei worden aangeduid als ‘de kritische periodes waarin omgevingsinvloeden van groot belang zijn voor de ontwikkeling’. De hersenen zijn kwetsbaar voor negatieve invloeden van buitenaf die tot beschadiging kunnen leiden.
 • de stofwisseling. In de eerste levensmaanden van een nieuwe wereldburger is de stofwisseling nog niet volgroeid. Het jonge kind neemt de afvalstoffen, via het maag-darmkanaal en longen, op in het bloed, waar de volwassene de afvalstoffen via de zweetklieren en urine kan uitscheiden. Het natuurlijke proces van ontgiften gaat bij jongeren veel moeilijker en zijn daarom veel gevoeliger voor o.a. milieuvervuiling. Milieuvervuiling van de frequentiegolven van alle draadloze technieken inbegrepen.

Wat de elektromagnetische straling doet met een kind in de groei is niet duidelijk. Het volgende onderzoek maakt duidelijk dat het jonge kind niet hetzelfde is dan een volwassen. Dat ouders zich terecht zorgen maken.

Deze knop in de dop, moet ook kunnen bloeienDeze knop in de dop, moet ook kunnen bloeien

Kinderen absorberen meer microgolfstraling dan volwassenen

Het bericht van het kennisplatform staat haaks tegenover de studie van L. Lloyd Morgan, Santosh Kesari en Devra Lee Davis. Ze maken bekend dat kinderen meer microgolfstraling absorberen dan volwassenen.
Microgolfstraling is elektromagnetische straling met golflengten kleiner dan radiostraling (< 1 meter) en groter dan infraroodstraling (> 1 millimeter). Microgolfstraling leent zich goed voor telecommunicatie- en navigatiedoeleinden, maar ook voor energieoverdracht en verhitting (in magnetrons).

Kinderen willen alleen maar groot worden, volwassen. Behandel ze als een volwassene in dop, maar geef ze wel een kans om de dop te ontgroeien! Kinderen zijn de toekomst. De volwassenen moeten de stem voor kinderen zijn want kinderen hebben alle energie nodig om te groeien en te ontwikkelen. Vele onderzoeken geven aan dat er met deze voortgang van de straling, geen toekomst is voor onze kinderen! En dat weet ook het Kennisplatform EMV!
© 2015 - 2017 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De werking van de magnetron of microgolf ovenElke moderne mens heeft er één in huis: een magnetron. We plaatsen er ons eten in en een paar minuten later is het warm…
Gsm stralen: wat straalt je gsm uit?Dagelijks staan we blootgesteld aan velen soorten stralingen. Bij de woorden straling of elektromagnetische velden begin…
Wat is straling?Wat is straling?We horen het steeds vaker: straling onder andere van de smartphone en straling van de GSM-, UMTS- en LTE masten. Natuurl…
Is wifi-straling gevaarlijk?Is wifi-straling gevaarlijk?Wifi-straling is straling die afkomstig is door het gebruik van Wifi (draadloos internet). Met Wifi-straling wordt elekt…
Borstkanker & oorzaken waaronder elektromagnetische stralingBorstkanker & oorzaken waaronder elektromagnetische stralingNiet alleen de vrouw kan borstkanker krijgen, ook de man kan borstkanker krijgen. Ook de man heeft een kleine hoeveelhei…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Makamuki0, Pixabay
 • http://assortiment.bsl.nl/files/dc633913-ae0e-4c34-83d3-66a4299e724e/klinischenogwatph.pdf
 • http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2011/jul-sep/04-juli-m-dahlhaus.asp
 • http://www.medicinfo.nl/%7B1e175f0b-f317-4676-ae75-1a2b2838d577%7D
 • http://www.kennisplatform.nl/actueel/14-12-15/Kinderen_en_mobiele_communicatie.aspx
 • http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8940/kennisbericht_kinderen_en_mobiele_communicatie._misleidend_en_onverantwoord
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583
 • http://www.mijnkinderarts.nl/spoedeisende-hulp/algemene-opmerkingen/kinderen-zijn-geen-kleine-volwassenen.htm
 • http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Ziek_door_dier/Besmettingsroutes/Risicogroepen
 • http://www.agentschaptelecom.nl/gsearch/door%2Bdikke%2Bmuren%2Bheen

Reageer op het artikel "Voorzichtig omgaan met kinderen en mobiele communicatie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rieja
Laatste update: 28-09-2016
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en gezondheid
Bronnen en referenties: 10
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!