InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving
Artikelen 1 - 10 in de rubriek Mens en samenleving

Mens en samenleving (Mijn kijk op…)

Een christelijke kijk op positieve discriminatie

Een christelijke kijk op positieve discriminatie

In het kader van diversiteitsbeleid is er bij het aannemen van nieuw personeel of studenten bij Amerikaanse bedrijven en universiteiten regelmatig sprake van positieve discriminatie. In die situaties… Theoloog, 09-05-2017
Rijdt de ambulance terecht met spoed?

Rijdt de ambulance terecht met spoed?

Als iemand voor 2005 het alarmnummer belde, dan werd die persoon doorverbonden met een 112-meldkamer. Naast de procedures die door de centralist tijdens een gesprek gevolgd moesten worden, was er voor… Arturioos, 16-02-2017
Een christelijke kijk op omgekeerd racisme

Een christelijke kijk op omgekeerd racisme

In met name Amerikaanse media wordt anno 2017 steeds meer gesproken en gediscussieerd over omgekeerd racisme. De vraag in deze discussie luidt vaak of er wel sprake is van racisme als een (onderdrukte… Theoloog, 14-02-2017
Een christelijke kijk op de normalisering van abortus

Een christelijke kijk op de normalisering van abortus

2016 was het jaar was het jaar van de normalisering van abortus op de Amerikaanse televisie. Vier komedieseries (BoJack Horseman, Jane the Virgin, You’re the Worst en Crazy Ex-Girlfriend) hadden allem… Theoloog, 01-02-2017
Een christelijke kijk op alternatieve voornaamwoorden

Een christelijke kijk op alternatieve voornaamwoorden

In mei 2016 berichtte de New York Post dat er in New York City een boete kwam te staan op het weigeren van het gebruiken van voornaamwoorden die mensen die zichzelf niet als man of vrouw identificeren… Theoloog, 11-01-2017
Een christelijke kijk op alternatieve genderidentiteiten

Een christelijke kijk op alternatieve genderidentiteiten

Waar veel mensen bekend zijn met twee genderidentiteiten, namelijk 'man' en 'vrouw', bestaan er vandaag de dag veel alternatieven voor deze twee genderidentiteiten. Hoeveel het er zijn is onduidelijk,… Theoloog, 10-01-2017
Een christelijke kijk op homoseksualiteit

Een christelijke kijk op homoseksualiteit

Seksuele gemeenschap tussen mannen (of tussen vrouwen) is altijd een heikel punt geweest. Binnen het christendom werd dit lange tijd zelfs als een zonde gezien die zo verschrikkelijk is dat alleen de… Theoloog, 05-01-2017
Anonieme reacties op nieuwssites, verbieden of niet?

Anonieme reacties op nieuwssites, verbieden of niet?

Op veel nieuwsgerichte sites kan men onder berichten een reactie plaatsen. Vaak worden reacties eerst door een redactie beoordeeld voordat ze worden geplaatst, maar steeds meer nieuwssites besteden de… Blauwevinvis, 26-09-2016
Broeikaseffect? Ook dat probleem lost de mens op

Broeikaseffect? Ook dat probleem lost de mens op

Het broeikaseffect veroorzaakt door de toename van CO2 en methaan in de atmosfeer is een feit. Veel berichten in het nieuws en wetenschappers bevestigen deze conclusie. Een grote groep sceptici verzet… Loduwikus, 14-09-2016
Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2016?

Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2016?

De Israëlische demograaf en milieudeskundige professor Alan Tal heeft in juli 2016 een boek uitgebracht waarin gesteld wordt dat Israël te vol is. De Israëlische bevolking is sinds 1948 vertienvoudigd… Etsel, Geografie Israël, 05-09-2016
Schrijf mee!