InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Mens en samenleving > Waarom op GroenLinks stemmen? Arbeid

Waarom op GroenLinks stemmen? Arbeid

De politieke verkiezingsstrijd is losgebarsten. Allerlei partijen vechten om de stem van de kiezer. Maar waarom zou je nu voor GroenLinks kiezen en op GroenLinks stemmen? In dit artikel wordt uiteengezet hoe GroenLinks denkt over onder andere de bijstand, zogenaamde uitkeringsstrekkers, jeugdwerkloosheid en de AOW leeftijd.

Sámenleven

GroenLinks pleit voor een samenleving. Dit uit zich onder andere in het principe van 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'. Dit schiet bij sommige mensen in het verkeerde keelgat. Maar denk er eens over na. Wanneer jij in de Verenigde Staten als rijk man een ernstig ongeluk krijgt waarbij je arbeidsongeschikt raakt, ben je als het ware overgeleverd aan jezelf. Er bestaat daar geen sociaal vangnet dat hulp biedt aan mensen die het hard nodig hebben omdat zij onverhoopt niet meer (volledig) voor zichzelf kunnen zorgen. Hetzelfde geldt voor je pensioen. Wanneer jij tijdens je werkende leven niet in staat geweest bent een aardig pensioen op te bouwen, heb je pech. Je zoekt het maar uit. In Nederland leven we echter in een sámenleving, wat betekent dat we elkaar helpen allemaal een zo prettig mogelijk leven te hebben. Niet iedereen heeft de mogelijkheid door te leren, te studeren, een goedbetaalde baan te bemachtigen.

Arbeid

Uiteraard wil GroenLinks daarbij wel dat iedereen die voor zichzelf kán zorgen, dit ook doet. GroenLinks wil af van de betuttelende aanrechtsubsidie, een financiële tegemoetkoming voor vrouwen met een werkende partner die zelf niet werken.

Vrouwen kampen vaak met de tweestrijd zorg en werk. Nog steeds hebben vrouwen doorgaans de grootste zorg voor de kinderen. De huidige maatschappij stimuleert vrouwen niet erg om zelf ook aan het werk te gaan. Dit komt deels door de aanrechtsubsidie, maar ook door een aantal kromme zaken in onder andere het belastingsstelsel. GroenLinks wil de combinatie arbeid en zorg gemakkelijker maken, onder andere door:
  • Beter ouderschapsverlof
  • Betaald zorgverlof
  • Invoeren van het vaderverlof
  • Recht op thuiswerken
  • Toegankelijke en betaalbare kinderopvang

Het is momenteel 'not done' om in de hogere bedrijfsculturen ook aandacht te willen besteden aan je kinderen en tijd voor een privéleven te hebben. 60 uur of meer werken blijkt nog steeds de norm. Hierdoor zie je je kinderen welgeteld een halfuur per dag opgroeien en strandt je huwelijk mogelijk omdat je elkaar nauwelijks ziet. GroenLinks wil dat iedereen én kan werken én een ontspannen gezinsleven er op na kan houden. Dit wil men onder andere bewerkstelligen door meer voorlichting te geven over werken in deeltijd en meer mogelijkheden voor thuiswerken te creëren. Hierdoor kan men én met een kopje thee de kinderen uit school verwelkomen én 's avonds op het gemak een deel van het werk doen.

AOW-leeftijd

Er is momenteel veel te doen over de AOW-leeftijd. De VVD, TON en SP weigeren de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Dit is echter een achterhaald idee.

De huidige AOW-leeftijd stamt namelijk af uit 1957. De gemiddelde levensverwachting die men toen bereikte ligt een stuk lager dan dat men nu bereikt. Mensen worden ouder en zijn langer in staat te werken door allerlei technologische vooruitgangen. De zwaarte van veel banen is gedaald, doordat machines een groot deel van het werk overgenomen hebben. Mensen zijn dus fysiek langer in staat om te werken. Daarnaast werkt men relatief even lang wanneer men het aantal jaar dat men werkt tegen de gemiddelde levensverwachting afzet. Tot slot zijn de kosten van onder andere pensioenen ook gestegen, omdat mensen langer leven na de pensioengerechtigde leeftijd.

GroenLinks kijkt naar het aantal jaren dat men gewerkt heeft. Na 45 jaar werken heb je recht op een AOW-uitkering. Wanneer je dus al jong begint met werken heb je ook al op jonge leeftijd recht op een AOW uitkering. GroenLinks wil de nieuwe AOW regeling in laten gaan in 2012 voor mensen van 40 jaar en jonger, zodat de mensen die nu vlak voor hun pensioen zitten niet ineens nog twee jaar langer door moeten werken.

Bijstand

GroenLinks wil het aantal mensen dat in de bijstand zit terugdringen, en wil voorkomen dat mensen onterecht in de bijstand terecht komen en zogenaamde "uitkeringstrekkers" worden.

GroenLinks wil dat de nadruk gelegd worden op wat mensen wél kunnen in plaats van wat mensen níet (meer) kunnen. GroenLinks wil dat mensen in de bijstand laagdrempelige leertrajecten aangeboden worden zodat men beter kan herintreden op de arbeidsmarkt. Men wil daarnaast het verschil tussen bijstand en minimumloon groter maken, zodat werken gestimuleerd wordt.

Er moet een zogenaamde Wet Investeren in Mensen komen (WIM). De wet bundelt een aantal voorzieningen tot een nieuwe regeling waarin deelnemen de norm is. Hierin wordt onder andere opgenomen:
  • Iedereen die langer dan 1 jaar werkloos is en geen WW meer krijgt sluit een participatiecontract af met de gemeente, waarbij men tegen het minimumloon werk gaat verrichten
  • Deeltijdwerk is hierbij mogelijk
  • Scholing en begeleiding zijn opgenomen
  • Er komt een goede kinderopvang regeling

Op deze manier blijft men betrokken bij de arbeidsmarkt waardoor de kans op een baan toeneemt.

Jeudgwerkloosheid

Ook jongeren hebben te lijden onder de kredietcrisis. Het vinden van een baan wordt steeds lastiger en leerwerkplaatsen en stages zijn vaak onvindbaar. De jeugd vormt echter de toekomst, het is daarom van groot belang dat de jeugdwerkloosheid teruggedrongen wordt.

GroenLinks wil:
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Het voor werkgevers aantrekkelijker maken om jongeren aan te nemen, door de lasten te verminderen
  • Werkloze jongeren vallen onder de bij "bijstand" beschreven Wet Investeren in Mensen (WIM)

Ontslagrecht

Ontslagrecht is bedoeld om werknemers te beschermen tegen een onredelijk ontslag en regelt de financiële compensatie wanneer men ontslagen is. Het huidige ontslagrecht werkt echter niet afdoende. Vooral mensen met tijdelijk werk en jongeren zijn vaak de dupe van het huidige ontslagrecht.

GroenLinks wil dat bedrijven die mensen ontslaan deze mensen begeleiden naar ander werk. Wanneer een werkgever wel erg vaak mensen ontslaat moet deze extra bij gaan dragen aan werkloosheidsuitkeringen.
© 2010 - 2017 Melod, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Politiek voor kinderen: politieke partijenIn Nederland bestaan tientallen politieke partijen waarop mensen in Nederland kunnen stemmen. Een aantal grote partijen…
De missie in Kunduz, vanuit GroenLinks' oogpuntDe missie in Kunduz, vanuit GroenLinks' oogpuntIn 2010 ‘won’ de Partij van de Arbeid de strijd om de Afghaanse missie: die ging niet door. Afgelopen maanden laaide die…
Standpunten Politieke Partijen HypotheekrenteaftrekIn de huidige regelgeving geldt de hypotheekrenteaftrek dertig jaar. Dit geldt alleen voor het eerste huis, de overdrach…
Wie is Jesse Klaver van GroenLinks?Wie is Jesse Klaver van GroenLinks?Jesse Klaver werd op 1 mei 1986 geboren in Roosendaal. Zijn moeder is Nederland-Indisch en zijn vader van Marokkaanse af…
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2014 en de partijenDe uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2014 is bekend. Gemiddeld heeft de CDA de meeste stemmen gehad. Nummer 2 is VV…
Bronnen en referenties
  • http://standpunten.groenlinks.nl
Reactie

Ineke Out, 16-03-2015 15:54 #1
Windmolens? Hoe zou het zijn als alle subsidie op windmolens omgezet wordt in subsidie op aanschaf zonnenpanelen? Iedereen zou dan zelf kunnen beslissen, geen overlast van windmolen waar eigenaar rijk van wordt…

Infoteur: Melod
Laatste update: 31-05-2010
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Mens en samenleving
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!