InfoNu.nl > Mijn kijk op… > Wetenschap > Wat is straling?

Wat is straling?

Wat is straling? We horen het steeds vaker: straling onder andere van de smartphone en straling van de GSM-, UMTS- en LTE masten. Natuurlijke straling en kunstmatige straling. Natuurlijke straling wat veroorzaakt wordt door de zon, onweer en o.a. het aardmagnetisch veld. Kunstmatige straling wat door mensenhanden wordt gemaakt. Kunstmatige straling van o.a. de smartphone en alle zendmasten. De straling welke schade geeft aan de gezondheid van mens, dier en plant. Maar wat is dat dan voor een straling? Om het een beetje begrijpelijker te maken kijken we naar wat licht nu is, want ook licht is straling. De straling van licht noemen we natuurlijke straling. Dit in tegenstelling tot de straling van onder andere de smartphone, WiFi en antenne- installaties. Deze vallen onder de kunstmatige- of technische straling. Gemaakt door mensenhanden. Beide soorten straling vallen onder elektromagnetische straling.

Licht is straling

In de 19de eeuw werd duidelijk dat licht een elektromagnetisch golfverschijnsel is binnen een specifiek golflengte gebied. Het aantal golfjes dat in één seconde voorbij komt heet: frequentie. Begin 20ste eeuw werd duidelijk dat licht eveneens het gevolg van een deeltjesuitwisseling betreft. Zowel het golfverschijnsel als ook de uitwisseling van deeltjes (fotonen) bepalen door de vrijgekomen energie de frequentie en zo de golflengte.

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Niet waarneembaar licht zoals ultravioletlicht, röntgenstraling en gammastraling zijn ioniserend. Ioniserende straling heeft een directe invloed op een menselijk lichaam. Deze straling heeft een hoge frequentie en dus een hoog energieniveau. Ioniserende straling veroorzaakt een chemische reactie in een menselijk lichaam. De ioniserende straling verandert atomen (bouwstenen van een menselijk lichaam) van neutraal naar positief of negatief geladen. Het atoom heet vanaf dan een ion. Vandaar de naam ioniserende straling. Zonder dat je het merkt worden er DNA- moleculen beschadigd. Lichaamscellen veranderen en kunnen zich gaan delen. De oorzaak van kanker!

Draadloos geeft straling

Antenne- installaties, DECT telefoon, DECT babyfoon, WiFi, smartphones en tablets maken gebruik van draadloos data doorgeven. Dit gebeurt ook door elektromagnetische straling. De technische straling of kunstmatige straling.

Alle soorten straling (natuurlijk- en kunstmatige straling) die hier genoemd zijn, zijn in één opzicht hetzelfde: ze ‘reizen’ door het heelal met behulp van elektromagnetische straling ook wel het elektromagnetisch spectrum genoemd. Niet te zien, niet te ruiken en niet te horen.

Het elektromagnetisch spectrum laat op papier het verschil zien van de verschillende elektromagnetische straling, hoe deze zich vrij in de ruimte bevindt door elektrische ontladingen van onder andere onweer en magnetische zonnestormen (natuurlijke straling). In het elektromagnetisch spectrum zien we de mooie golf steeds kleiner worden naar gelang het energieniveau (fotonen of lichtdeeltjes) hoger en dus schadelijker wordt. Het elektromagnetisch spectrum hieronder laat wel de golflengte zien, niet de getallen. De frequentie in Hertz* gaat van 1 Hz in het extreem laagfrequent (ELF) gebied naar 10²² Hz in het Gamma gebied.
*Hertz is de internationale standaardeenheid van herhalende verschijnselen. 1Hz komt overeen met 1 seconde.

De ioniserende straling vinden we na het zichtbare licht. Alles voor het zichtbare licht is niet- ioniserende straling. Alle overige soorten straling, met een lagere frequentie dan ultra violet, röntgen en Gamma straling. De extreem lage velden (ELF) en de laagfrequente velden (LF), de radiofrequente velden (RF). De RF straling wordt interessant in verband met de kunstmatige straling. Hier vallen de HF (hoog frequente, de UHF (ultrahoog frequente) en VHF (zeer hoog frequente) velden onder. De straling hiervan valt onder de niet ioniserend straling. Van deze straling heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, bekend gemaakt dat zij deze straling in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. Hoog frequente straling van mobiel, smartphone, tablet en WiFi aangemerkt als schadelijk voor de mens, dier en plant! Straling van de zon is duidelijk maar straling van de draadloze toepassingen? Wanneer gaat niet-ioniserend over in ioniserend? Op papier is het duidelijk, maar wat doen de sterk genomen kunstmatige straling met de natuurlijke straling? De veldsterkten vergroten? De golflengte veranderen? Van niet- ioniserend naar ioniserend? Lopen we een groot gevaar met de toegenomen kunstmatige straling? Zolang hier geen officieel onderzoek naar gedaan wordt is, is voorzichtigheid op zijn plaats.

Lees verder

© 2013 - 2017 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Alles over stralingAlles over stralingVoedsel kan worden behandeld met straling uit radioactieve bronnen. Na deze behandeling zijn alle ziektekiemen die in he…
Radioactiviteit: natuurkundig verschijnselRadioactiviteit: natuurkundig verschijnselRadioactiviteit is een intressant natuurkundig verschijnsel. Daarnaast is het ook gevaarlijk en is enige kennis van dit…
Natuurlijke radioactieve stralingNatuurlijke radioactieve stralingIedereen heeft het woord radioactieve straling al gehoord. Het is een vernietigende kracht die je niet kan zien, horen o…
Is wifi-straling gevaarlijk?Is wifi-straling gevaarlijk?Wifi-straling is straling die afkomstig is door het gebruik van Wifi (draadloos internet). Met Wifi-straling wordt elekt…
Waarom is de zon zo schadelijk voor onze huid?Je hoort tegenwoordig overal dat je je goed moet beschermen tegen de zon. Dit is zo omdat je huid anders sneller kan ver…
Bronnen en referenties
  • http://www.stopumts.nl/
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Licht
  • http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/84

Reageer op het artikel "Wat is straling?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rieja
Laatste update: 28-09-2016
Rubriek: Mijn kijk op…
Subrubriek: Wetenschap
Special: Straling
Bronnen en referenties: 3
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!